Elektroninės patyčios

Elektroninės patyčios yra viena iš patyčių formų. Tai yra agresyvus ir tyčinys elgesys, kuris vyksta virtualioje erdvėje. Dažnai susiduriama su tuo, kad skriaudėjai aiškindami savo poelgius, sako, kad jie nieko blogo nenorėjo ar tiesiog juokavo, tačiau patyčios tai nėra tas pats kaip humoras. Kai norima pajuokauti, linksma būna visiems, patyčių atveju – vienam vaikui ar net keliems vaikams yra skaudu ir liūdna.

Elektroninėms patyčioms pradėti pakanka vieno veiksmo (negražaus komentaro, žeidžiančio laiško, juokingos nuotraukos), vėliau ši informacija gali plisti virtualioje erdvėje, kiti žmonės gali ją komentuoti ir persiųsti savo pažįstamiems bei draugams. Net ir pašalinus informaciją iš virtualios erdvės, prieš tai padarytos jos kopijos gali būti platinamos toliau, kitaip tariant, elektroninės patyčios gali vykti 24 valandas per parą. Greitas informacijos plitimas lyg atkartoja patyčių situaciją, kas labai žeidžia patyčias patiriantįjį ir gali versti dar ir dar kartą išgyventi baimę, gėdą bei kitus neigiamus jausmus.

Elektroninių patyčių situacijoje gali būti pastebima, taip vadinama, jėgų persvara. Jeigu realiame gyvenime jėgų persvara suprantama kaip skriaudėjų pranašumas, pavyzdžiui, fizine prasme, tai elektroninėje erdvėje skriaudėju gali būti vaikas, kuris nėra fiziškai stiprus ar populiarus realiame gyvenime, bet tampa pranašesnis virtualiame pasaulyje dėl galimybės išlikti anonimišku ir dėl didžiulės patyčias stebinčios auditorijos ─ jei patyčias klasėje pamato 30 bendraklasių, tai patyčias Facebook‘e gali stebėti net 300 ir daugiau žmonių.Taigi, elektroninėmis patyčiomis mes galime pavadinti elgesį, kuriuo siekiama pažeminti, įskaudinti, išgąsdinti kitą(-us).

Patyčios internete gali vykti elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose. Taip pat elektroninės patyčios vyksta naudojant mobiliuosius telefonus.Yra skiriamos tiesioginės ir netiesioginės elektroninės patyčios. Tiesioginės elektroninės patyčios vyksta, kuomet skriaudėjas pats atakuoja savo auką, o netiesioginės – kai pasitelkia kitus žmones padaryti „juodą“ darbą už jį, o savo prisidėjimo neatskleidžia. Netiesioginėmis elektroninėmis patyčiomis galima pavadinti ir tas situacijas, kuomet skriaudėjas apsimeta kitu asmeniu ir naudoja prisijungimo duomenis be to žmogaus leidimo, tokiu atveju, žmogus gali ir nežinoti, kad yra įsitraukęs į elektronines patyčias.  

Grįžti Viršus