Kodėl vyksta patyčios?

Individualūs ir mokyklos veiksniai

Individualiame lygyje galima išskirti tam tikrus asmenybinius bruožus, kurie sudaro palankias sąlygas tapti patyčių auka ar skriaudėju. Pastebima, kad skriaudėjais dažniau būna vaikai su impulsyviu temperamentu, rečiau jaučiantys kaltę, pasižymintys empatijos stoka, dažniau fiziškai stipresni ar agresyvesni, turintys didesnį valdžios poreikį. Tačiau tai, kokiu mastu klasėje ar mokykloje pasireikš patyčios labiausiai priklauso nuo aplinkos veiksnių – mokyklos klimato, tvarkymosi su agresyviu elgesiu būdų.
Palankias sąlygas priekabiaujančio elgesio formavimuisi sudaro šie veiksniai:

- didesnis dėmesys neigiamam vaikų elgesiui, nei teigiamam;

- suaugusiųjų priežiūros stoka;

- mokytojų tyčiojimasis, gėdinimas, grasinimai, siekiant suvaldyti klasę;

- mokytojų nuostata, kad patyčiose nėra nieko blogo;

- vyraujantys klaidingi įsitikinimai apie patyčias – tiek suaugusių, tiek vaikų tarpe.

Absurdiška yra kaltinti skriaudžiamą vaiką, kad jis yra kaltas dėl patyčių ir netikęs, nes nemoka apsiginti.

Grįžti Viršus