Patyčių formos

Vaikai gali pačiais įvairiausiais būdais vieni iš kitų tyčiotis, kabinėtis, skaudinti vienas kitą. Yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės patyčios:

Tiesioginės patyčios - kai vaikas yra atvirai puolamas, užgauliojamas savo bendraamžių, pvz., vaikas yra stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan.

Netiesioginėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kuomet vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas.

Taip galima išskirti patyčių formas pagal tai, kokia agresija yra naudojama vaikui įskaudinti:

Žodinės patyčios – kuomet vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie žmogaus kūną, religiją, tautybę, negalią, išvaizdą, "juokeliai", užrašai apie vaiką, vaiką skaudinančių žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, apkalbinėjimas, šmeižimas.

Elektroninės patyčios (angl. cyber-bullying). Šiais laikais vis daugiau žmonių naudoja įvairias technologijas: internetą, mobiliuosius telefonus ir kt., kas palengvina tarpusavio  komunikaciją. Tačiau tos pačios technologijos gali būti naudojamos ir su destruktyviu tikslu. Elektroninės patyčios apima tokius veiksmus, kaip nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimą, skaudinantį bendravimą pokalbių kambariuose, patyčiomis galima pavadinti ir tokią situaciją, kai yra viešinamos asmeninės vaiko gyvenimo detalės, pavyzdžiui, forume yra paskelbiami vaiko pažymiai ir jis yra dėl to išjuokiamas. Kibernetinių patyčių būdų yra daug ir įvairių, tačiau visi šitie veiksmai yra susiję su technologijų panaudojimu.

Grįžti Viršus