Biblioteka

Biblioteka

 

Elektroninis leidinys "Elektroninės patyčios ir jų prevencija"

2012

Autoriai: Marina Mažionienė, Robertas Povilaitis, Ivona Suchodolska 

Icon Leidinys "Elektroninės patyčios ir jų prevencija" (5.2 MB)

 

 

Lankstinukai, 2012

Icon Elektroninių patyčių prevencija. Rekomendacijos vaikams (680.7 KB)

 

Icon Elektroninių patyčių prevencija. Rekomendacijos tėvams (682.8 KB)

 

Icon Elektroninių patyčių prevencija. Rekomendacijos ugdymo įstaigų darbuotojams (556.2 KB)

 

Kaip galiu padėti savo vaikui? Atsakymai į tėvų klausimus.

2011

Autoriai: Jurgita Smiltė Jasiulionė, Marina Mažionienė, Ivona Suchodolska, Robertas Povilaitis. 

Leidinyje yra pateikti specialistų atsakymai į tėvų klausimus, susijusius su patyčių tema. Klausimai ir atsakymai yra suskirstyti pagal temas, tokias, kaip: kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui, kaip reaguoti į vaiko agresyvų elgesį bei kaip kalbėti su mokiniais, tapusiais patyčių stebėtojais. Daugiau klausimų ir atsakymų galima rasti www.vaikulinija.lt. 

 

Patyčių prevencija klasėje.

2010

Leidinys buvo sukurtas Graikijos specialistų projekto „Žinomumo didinimas ir patyčių tarp mokinių prevencija: mokymų programos mokytojams kūrimas ir įgyvendinimas” metu, vėliau išverstas į lietuvių kalbą bei adaptuotas Lietuvai. Jis yra  skirtas 4-6 klasių auklėtojams ar kitiems mokyklų darbuotojams, vedantiems užsiėmimus (klasės valandėles) mokiniams. Leidinyje yra aprašyti socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai mokiniams: apie patyčias, toleranciją, empatiją. Knygoje yra pateikiamos konkrečios ir aiškios vedimo instrukcijos, užduočių aprašymai, diskusijų klausimai ir aptarimų vedimo taisyklės.

Leidinyje galima rasti 10 užsiėmimų po 1,5val. Užsiėmimai yra susiję tarpusavyje, todėl gali būti įgyvendinami klasėje kaip tęstinė prevencinė programa, bet taip pat gali būti naudojami atskiri uždaviniai konkretiems tikslams pasiekti, pvz., klasės auklėtoja gali pravesti tik kelis užsiėmimus  su tikslu supažindinti vaikus su patyčių reiškiniu ir reagavimo į jas būdais. 

 

2010

 Mokomasis DVD pavadinimu "PA-GA-LIAU (patyčios gali liautis)" (2010), skirtas mokyklų darbuotojams. Jame sudėta naudinga informacija apie patyčias ir jų atpažinimo būdus, instrukcijos bei rekomendacijos, kaip įvairaus amžiaus vaikams reikėtų vesti užsiėmimus apie patyčias. Klasės auklėtojai bei kiti mokyklos darbuotojai DVD diske ras "Vaikų linijos" psichologų vestų paskaitų vaizdo įrašų ištraukas, o taip pat susimąstyti apie patyčias skatinančius filmus, kuriuos bus verta aptarti su mokiniais.

 

 

Kuriame klasę be patyčių.

2010

Autoriai: Jurgita Smiltė Jasiulionė, Robertas Povilaitis, Marina Mažionienė, Ivona Suchodolska.  

Elektroninis leidinys yra skirtas klasių auklėtojams ir kitiems mokyklų darbuotojams, galintiems vesti užsiėmimus mokiniams. Jame galima rasti gaires apie tai, kaip kalbėti su vaikais apie patyčių reiškinį, apie patyčių priežastis ir pasekmes, taip pat apie tai, kaip vaikai gali reaguoti į patyčias ir kaip gali prisidėti prie saugios mokyklos kūrimo. Leidinyje yra pateikiama informacija apie tėvų įtraukimą į prevencines veiklas, apie galimas pagalbos galimybes. Kiekvienoje dalyje yra pateikiamos teorinės žinios, atspindinčios skyrelio idėjas bei praktinės užduotys skirtingo amžiaus vaikams, kurias galima atlikti kartu su mokiniais klasės valandėlių metu. Knygelėje yra pridedami paruošti užduočių lapai, kuriuos galima atsispausdinti ir naudoti užsiėmimuose su vaikais. Peržiūrėti leidinio turinį 

 

Mokykla gali įveikti patyčias.

2008

Autoriai: Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė

Rekomendacijos mokytojams apie patyčias kaip reiškinį, jų pasekmes aukai, skriaudėjams ir psichologiniam mokyklos klimatui bei patyčių prevenciją mokykloje. Pateikiami praktiniai patarimai, kaip stebėti, reaguoti ir kokių priemonių imtis

 

 

Moku bendrauti be patyčių.

2008

Autoriai: Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė

Rekomendacijos vaikams ir paaugliams apie patyčias ir jų situacijų sprendimą: kodėl būtina laikytis taisyklių, kaip elgtis, jei patiri patyčias arba esi jų stebėtojas, kaip gali padėti ir kur kreiptis, prireikus pagalbos.

 

  

2008 

Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose. Tarptautinės konferencijos pranešimai.

Modern approaches in prevention of bullying and violence in schools. Conference reports.


 

Kuriame mokyklą be patyčių.

2007

Autoriai: Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė, Aušra Kurienė, Dainius Pūras, Žydrė Arlauskaitė, Erna Petkutė, Jūratė Čižauskaitė, Vytis Valantinas


Patyčių prevencija mokyklose. Leidinio nuoroda:

2006

Autoriai: Robertas Povilaitis, Jurgita Valiukevičiūtė

Grįžti Viršus