Apie patyčias žiniasklaidoje

V.Adamkus: esame pajėgūs įveikti smurtą, Respublika, p. 6

2007  2006   2005

Autorius: ELTA, data: 2007 12 07
Tiražas: 47470; Rubrika: Nenurodyta

Prezidentas Valdas Adamkus, pasveikinęs tarptautinės konferencijos "Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose" dalyvius, išreiškė viltį, kad šis renginys padės ieškoti modernių sprendimų, kaip išgyvendinti patyčias ir smurtą iš mūsų visuomenės, mokyklų ir bendruomenių.
Prezidento įsitikinimu, nė vienas žmogus nelieka abejingas, išgirdęs vis naujų sukrečiančių žinių apie įvairių šalių mokyklose prasiveržiantį jaunuolių smurtą prieš savo bendraamžius ir mokytojus.
"Dažnai girdime tvirtinant, kad dabartinį patyčių ir smurto įsigalėjimą Lietuvos mokyklose lėmė dešimtmečius trukę okupacijos metai. Žinoma, skaudi istorija ir sunki patirtis neigiamai veikia mūsų žmonių sąmonę ir pasaulio suvokimą. Jėgos kultas, prievarta sprendžiamos problemos ir patyčios įsigalėjusios visur: šeimoje, mokykloje, viešojoje erdvėje. Tokioje prievartos atmosferoje niekinami visi silpnesnieji, tylesnieji arba tiesiog kitokie žmonės", - pabrėžė valstybės vadovas Vilniuje vykstančios konferencijos dalyviams.
Prezidento nuomone, tokių nuostatų įsigalėjimas, visuomenės susipriešinimas ir nepasitikėjimas būdingas ne tik mūsų valstybei, vis dar skaudžiai tebejaučiančiai okupacijos padarinius. Tačiau, pasak V. Adamkaus, reikėtų remtis jau anksčiau patyčių ir smurto problemas savo visuomenėse sprendžiančių valstybių patirtimi. Jose jau yra sukurtos ir diegiamos pažangios ir modernios metodikos, kurioms įgyvendinti skiriamas ir deramas finansavimas.
"Kiekvieną, net ir pačią sudėtingiausią, problemą galima išspręsti. Tam reikia tik tvirtos valios ir didelio noro. Todėl tikiu, kad esame pajėgūs įveikti smurtą, prievartą ir patyčias, dėl kurių masto bet kokį delsimą reikėtų vadinti nusikaltimu mūsų vaikams ir visuomenei", - pabrėžė prezidentas.
Šalies vadovo teigimu, Lietuvos mokyklose pradedama diegti Olweus patyčių prevencijos programa turi tapti prieinama visiems Lietuvos vaikams, ir tam būtina tinkamai parengti specialistus, kurie šią programą įgyvendins.
Prezidento įsitikinimu, atlikti šį milžinišką darbą įmanoma tik suvienijus valstybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas, remiantis abipusio pasitikėjimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo principais.
Vakar Vilniuje prasidėjusioje tarptautinėje konferencijoje "Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose" pirmą kartą valstybiniu lygiu, dalyvaujant tarptautiniams ekspertams, nagrinėjama patyčių ir smurto problema mokyklose.
Dviejų dienų renginyje dalyvauja valstybinių institucijų, savivaldybių, švietimo skyrių, mokyklų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Į ją atvyko ir vienos efektyviausių patyčių prevencijos programų autorius Bergeno universiteto psichologijos profesorius Dan Olweus. Gilindamasis į patyčių reiškinį daugiau nei 35 metus, norvegų profesorius yra laikomas patyčių ir smurto problemos mokyklose tyrimų pradininku ir ekspertu.

Grįžti Viršus