Lietuvių kalbos žodžiai apibūdinantys patyčias.

Lietuvių kalba yra turtinga žodžiais, apibūdinančiais patyčių reiškinį. Randame visą eilę žodžių, kurie gali būti vartojami kaip sinonimai, kalbant apie vaikų tarpusavio priekabes (Lietuvių kalbos žodynas, 2002):

 • Patyčios - ko nors darymas kieno apmaudui, piktumui, tyčiojimasis; juokavimas, juokai, pokštas
 • Užgaulioti - įžeidinėti
 • Skriausti - daryti skriaudą, nuoskaudą, neteisybę, engti, spausti
 • Uiti - nuolatos barti, keikti; laikyti nieko vertu, niekinti
 • Priekabiauti - ieškoti priekabių, kibti
 • Niekinti - rodyti panieką, žiūrėti iš aukšto, be pagarbos; laikyti menku, neturinčiu reikšmės dalyku.
 • Erzinti - pajuokti, tyčiotis;
 • Kaikinti - erzinti, pykdyti, tyčiotis;
 • Pažeminti - sumenkinti, paniekinti
 • Pajuoka - pajuokimas, patyčios; pajuokimo, patyčių objektas
 • Pajuokti -  ką pašiepti; kuo tyčiotis;
 • Šaipytis - pajuokti, pašiepti;
 • Engti - spausti, varginti, kamuoti, slopinti
 • Kabinėtis - priekabių ieškoti, kibti prie ko
 • Skaudinti - teikti skausmą, daryti, kad būtų nemalonu, žeisti, užgauti;

Nebūna normalių patyčių - patyčios tai ne humoras. Juokaujama norint pralinksmėti, tyčiojamasi - norint įskaudinti.

Grįžti Viršus