Lietuvių kalbos žodžiai apibūdinantys fizines patyčias

Fizinės – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas ar spardymas, kumščiavimas, stumdymas, rankos užlaužimas, spjaudymas, daiktų gadinimas ir atiminėjimas, drabužių gadinimas, plaukų pešiojimas. Tai yra puikiai žinomas elgesys, kuris dažnai vadinamas žargonu, pavyzdžiui: "podnožkė", "pijavkė", "grūšia", "dilgėlė".

Žodžiai, apibūdinantys fizines patyčias

 • mušti – teikti skausmą smūgiais
 • daužyti – mušti, pliekti,
 • kumščiuoti – kumščiu mušti;
 • spardyti – sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais;
 • spjaudyti – tėkšti iš burnos seiles, skreplį; niekinti
 • lupti – prievarta imti, reikalauti; spausti, engti, išnaudoti;
 • kulti – mušti, perti, daužyti;
 • apkulti – apmušti, apdaužyti;
 • perti - mušti, pliekti;
 • tvoti - stipriai suduoti, šerti, smogti; smarkiai mušti;
 • pliekti - smarkiai mušti, plakti; smarkiai kritikuoti;
 • mušnoti – tapšnoti; mušinėti.
Grįžti Viršus