Mitai apie patyčias

MITAS: Visi vaikai tyčiojasi vieni iš kitų – tai visai normalus elgesys. Juk jie tai daro tik norėdami pajuokauti!
REALYBĖ: Ar yra tekę išgirsti tokį pasakymą: „Nekreipk dėmesio! Kas jau čia bus, jei į kiekvieną kepštelėjimą taip reaguosi? Juk visi vaikai taip elgiasi“. Kartais manoma, kad patyčios yra visiems vaikams būdingas elgesys, todėl į tai neverta kreipti dėmesio. Iš tikrųjų vaikai gali bendrauti ir be patyčių – pavyzdžiui, Švedijoje nuo patyčių kenčia tris kartus mažiau vaikų negu Lietuvoje. Tai rodo, kad ši elgesio forma būdinga ne visiems vaikams. O reaguoti į tai svarbu todėl, kad patyčios skaudina tuos, kurie jas patiria, ir kartais tuos, kurie jas tik stebi.

MITAS: Patyčių visada buvo ir bus – jų niekaip neįmanoma sustabdyti.
REALYBĖ: Turime sutikti, kad patyčios nėra nauja elgesio forma. Jei paklaustumėte savo tėvų ir senelių, jie tikrai turėtų ką jums papasakoti apie patyčias iš savo vaikystės, pavyzdžiui, kokias pravardes mokykloje turėjo. Netiesa, kad patyčių neįmanoma sustabdyti. Tam, kad jų sumažėtų, visų pirma reikia apie jas kalbėti ir informuoti apie tai suaugusiuosius.

MITAS: Vaikai privalo patys apsiginti nuo patyčių.
REALYBĖ: Kartais suaugusieji pataria vaikams: „Būk vyras! Tvarkykis su tuo pats“, „Pirmas nepradėk peštis su kitais, bet jei kas nors prie tavęs lenda – duok atgal taip, kad daugiau nebelįstų“. Neretai suaugusieji mano, kad vaikai gali patys vieni išspręsti patyčių situacijas ar pakovoti už save. O kaip su jomis susidoroti ir kaip būti „tikru vyru“, kai tyčiojasi ne vienas, ne du, o trys, keturi ir daugiau vaikų? Kaip vienam sustabdyti patyčias, kai kiti klasės vaikai nepadeda? Vaikams, patiriantiems patyčias, labai reikia aplinkinių žmonių pagalbos – juos gali paremti kiti klasės draugai būdami su jais ir padėdami iškęsti patyčias, gali padėti ir suaugę žmonės: mokytojai, tėvai.

MITAS: Patyčios gali padėti vaikams sustiprėti, užsigrūdinti. Juk kiekvienas vaikas turi mokėti kovoti už save – patyčios yra puikus būdas to išmokti!
REALYBĖ: Tikrai svarbu, kad kiekvienas mokėtume apsiginti. Bet ar patyčios gali to išmokyti? Skyrelyje apie patyčių keliamus jausmus aptarėme, kad jos sukelia daug skausmingų patyrimų ir jausmų. Taigi patyčios ne stiprina vaikus, bet kaip tik sukelia daug neigiamų jausmų ir gali ilgai palikti skausmingų patyrimų.

Grįžti Viršus