Kas tyčiojasi ir kodėl?

Tapti skriaudėju gali bet kuris vaikas, nesvarbu, koks būtų jo amžius, lytis ar kiek jis turėtų jėgos. Vaikai, kurie tyčiojasi iš kitų, gali būti ir neturtingi, ir pasiturintys, gali būti ir vyresni, ir jaunesni, gali būti ir stiprūs, ir silpni, nes ne visuomet tyčiojasi tik labai stiprūs vaikai.
Pasiteiravus tavo bendraamžių, kodėl vaikai tyčiojasi, jie atsakė taip:

- „Nori pavaidinti prieš kitus“.
- „Tie, kurie tyčiojasi, patys yra silpni, todėl ieško silpnesnių, kad galėtų iš jų pasityčioti, pavaidinti, kad yra KIETI, nors taip nėra“.
- „Vaikai tyčiojasi iš kitų, nes nori pasirodyti „kieti“ prieš kitus arba tiesiog turi kompleksų, ir tam, kad juos paslėptų, susiranda silpnesnį ir jį puola. Tuomet jaučiasi geresni ir stipresni“.
- „Manau, tyčiojasi tie, kurie mano esą patys geriausi ir „kiečiausi“. Bet jie labai klysta. Būkime geresni ir supratingesni, nebūkime tokie žiaurūs, kokie esame“.
- „Manau, jiems trūksta dėmesio. Tiesiog pasityčiodami iš silpnesnio jie gauna iš aplinkinių dėmesio“.
- „Manau, jie taip elgiasi todėl, kad nori pasirodyti protingesni, bet taip nėra. Jie kaip tik parodo savo silpnumą, nes nemoka bendrauti su kitais“.

Patyčių priežastys gali būti pačios įvairiausios:

- vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios padarys juos „kietus“;
- kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni;
- vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kadaise yra patyrę patyčias ir nori tokiu būdu atsilyginti;
- galbūt tie, kurie tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai blogai ir taip elgdamiesi mėgina pasijusti geriau;
- niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako jiems, kad patyčios yra netinkamas ir labai nedraugiškas elgesys. 

Grįžti Viršus