Kur galima susidurti su patyčiomis?

Pagalvok, kur tau yra tekę matyti vykstančias patyčias ar net pačiam jas patirti: namuose? mokykloje?mokyklos kieme? sporto salėje? bibliotekoje? autobuse, važiuojant į mokyklą ar iš jos?

Patyčios gali vykti bet kurioje iš čia išvardytų vietų – ir mokykloje, ir už jos ribų. Kartais tai gali vykti ir namų kieme, kartais net namuose. Su patyčiomis gali susidurti bet kur, kur lankosi vaikai. Dažniausiai su jomis susiduriama mokykloje: per pamokas ar pertraukas klasėse, koridoriuose, sporto salėje ir valgykloje. Kad ir kaip būtų apmaudu, mokykla yra ta vieta, kur ne tik gali daug ko išmokti, susitikti ir pabendrauti su draugais, bet ir susidurti su labai skaudžiais dalykais.
Ar pastebėjai, kad patyčios, vykstančios mokykloje, labai dažnai vyksta tokiu metu ir tokioje vietoje, kai suaugusieji nemato, kas vyksta? Arba tokioje vietoje, kur suaugusieji net nesistengia sustabdyti besityčiojančių vaikų? Taip yra todėl, kad besityčiojantys vaikai neretai puikiai supranta, kad toks elgesys yra netinkamas ir nepageidaujamas, todėl vengia viešumo. Ypač vengia suaugusiųjų įsikišimo. Juk suaugusieji gali ne tik sustabdyti netinkamą elgimąsi, bet ir imtis atitinkamų drausminimo priemonių.

Grįžti Viršus