Vaikų vaidmenys patyčiose

Patyčių situacijose paprastai dalyvauja ne du asmenys – skriaudėjas ir vaikas, patiriantis patyčias, patyčių taikinys – o daug daugiau vaikų, kartais netgi visa klasė. Ir kiekvienam šioje situacijoje tenka tam tikras vaidmuo. Vieni vaikai pradeda patyčias, kiti jas palaiko ir prisideda prie jų, treti – tiesiog stebi, kas vyksta.
Įdomu, kad vaikai, kurie yra patyčių stebėtojai, gali atlikti labai skirtingus vaidmenis. Kuo tie vaidmenys skiriasi? Vieni stebėtojai gali palaikyti vykstančias patyčias ir skriaudėją, kiti stengiasi užstoti vaiką, patiriantį patyčias, o treti – tiesiog stengiasi likti neutralūs ir nepalaikyti nei vienos, nei kitos pusės.

 

Taigi patyčių situacijose vaikai gali užimti tokias pozicijas:


Patyčias patiriantis – tai vaikas, kuris kenčia nuo patyčių. Vaikas, patiriantis patyčias, dažnai gali būti dėl to labai nuliūdęs ir vienišas.


Skriaudėjas – tai neretai vaikas, esantis klasės lyderis. Bet nebūtinai. Tai gali būti ir vaikas, kuris sugalvoja ir pradeda tyčiotis iš kito vaiko, o besityčiodamas stengiasi įtraukti ir kitus.


Stebėtojai, palaikantys skriaudėją – tai gali būti visa grupelė vaikų, kurie patys patyčių gal ir nepradeda, bet jei yra kas pradeda tyčiotis – prisijungia prie skriaudėjo, palaiko jį, pvz., skriaudėjui pradėjus šaipytis šaiposi kartu su juo, juokiasi iš skriaudėjo sakomų užgaulių žodžių ir pan.


Neutralūs stebėtojai – tai vaikai, kurie tik stebi, kas vyksta, stengiasi likti nuošalyje, stengiasi į patyčias nesivelti, jeigu jos su jais nesusijusios.


Stebėtojai, palaikantys patyčias patiriantį vaiką – kitaip tariant, gynėjai. Tai vaikai, kurie nepritaria patyčioms ir norėtų, kad klasėje jų nebūtų. Vieni gynėjai stengiasi parodyti, kad nepritaria patyčioms ir užstoja jas patiriantį vaiką, kiti patyčioms gali nepritarti tylomis. Paprastai nėra lengva palaikyti vaiką, patiriantį patyčias – kartais baisu pačiam tapti patyčių taikiniu, jei užstosi tą, kuris šiuo metu kenčia nuo jų.
Nors kiekvienas vaikas gali užimti skirtingą poziciją patyčiose, svarbu žinoti vieną dalyką: bet kokia pozicija reiškia dalyvavimą patyčiose. Vadinasi, net ir tose situacijose, kai esi tiesiog neutralus stebėtojas ir nesikiši į vykstančias patyčias – jau esi dalyvis. Taigi nuo kiekvieno vaiko, kuris mato patyčias ir jose atlieka tam tikrą vaidmenį, priklauso, ar patyčios tęsis toliau, ar bus sustabdytos. Kuo daugiau klasėje atsiras vaikų, nepritariančių patyčioms ir tai parodančių, tuo mažiau patyčių vyks. 

Grįžti Viršus