Kaip elgtis jeigu esi patyčių stebėtojas?

Galbūt pats nepatiri patyčių, bet pažįsti skriaudžiamą vaiką. Gal jis ir nėra tavo draugas, gal mokosi kartu su tavimi ar yra tiesiog pažįstamas. Gal esi matęs, kaip kas nors iš mokinių kabinėjasi prie vaiko, kurį pažįsti? Ar pamąstei, ką būtų galima padaryti, kad tai liautųsi? Gal pagalvojai, kad vis tiek nieko negali pakeisti?
Kaip gali padėti sustabdyti patyčias:

- Parodyk nepritarimą patyčioms. Skriaudėjai ir kiti vaikai turi aiškiai suprasti, kad nepritari tam, kas vyksta. Nepritarimą galima garsiai įvardyti: „Jūs dabar tyčiojatės. Liaukitės“. Pasitraukimas iš situacijos irgi rodo nepritarimą skriaudėjo veiksmams. Pasitraukti iš situacijos yra geriau, negu tiesiog stovėti ir tyliai stebėti patyčias.
- Nebūk abejingas. Tavo abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas patyčioms.
- Nesityčiok, nors taip elgiasi tavo draugai. Lengva prisijungti prie kitų vaikų ir priekabiauti prie ko nors, kas yra silpnesnis. Nesityčiodamas parodysi priekabiautojams, kad galima elgtis ir kitaip.
- Pranešk suaugusiesiems. Yra tokių situacijų, kai bandymas apginti skriaudžiamą vaiką gali kelti grėsmę pačiam gynėjui. Tokiu atveju būtina įvertinti situaciją ir suprasti, ko gali sulaukti, jeigu bandysi priešintis ir stabdyti patyčias. Jeigu situacija nėra palanki įsikišti, kur kas verčiau kreiptis pagalbos į suaugusiuosius: mokytojus, tėvus ar kitus, kurie galėtų padėti sustabdyti patyčias.
- Būk draugiškas vaikui, kuris patiria patyčias. Parodyk jam, kad matai, kas jam vyksta ir kad tai tau rūpi. Jei gali, pasistenk dažniau būti su juo – priekabiautojams bus sunkiau tyčiotis, kai jis bus ne vienas.
- Paragink vaiką, kuris patiria patyčias, pasipasakoti kam nors: suaugusiajam ar kitam žmogui, kuriuo jis pasitiki.

Ko nereikėtų daryti, kai vyksta patyčios:

- Nerodyk palaikymo skriaudėjams. Dažnai skriaudėjai mėgsta tyčiotis matant kitiems. Stebėtojų juokas ar susidomėjimas patyčiomis gali paskatinti jas tapti dar aršesnes.
- Nepulk  skriaudėjų. Atsakydamas patyčiomis į patyčias gali tik pabloginti situaciją.
- Nerizikuok. Jeigu matai, kad skriaudėjų yra daugiau arba jie yra stipresni, neįsitrauk į patyčias. Tokiu atveju ieškok pagalbos ir kreipkis į žmones, kuriais pasitiki ir kurie galėtų padėti. 

Grįžti Viršus