Kas yra patyčios?

Pagalvok ir atsakyk sau į keletą klausimų:

Ar esi kada nors turėjęs pravardę?
Ar pažįsti bent vieną vaiką mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? Pavyzdžiui, dėl to, kad jis skriaudžia, užgaulioja ar apstumdo kitus.
Ar esi kada nors kitą vaiką pavadinęs užgauliu žodžiu, pavyzdžiui, „žąsinas“, „žioplys“ ar pan.?
Ar tave kada nors yra apkalbinėję kiti klasės vaikai?
Ar pažįsti vaiką, kuriam nemiela eiti į mokyklą, nes klasės vaikai prieš jį susimokę ir nebendrauja su juo?

Jei bent į vieną klausimą atsakei teigiamai – vadinasi, tau jau yra tekę susidurti su patyčiomis ir tu gali įsivaizduoti, kas tai yra.

„Aš nebenoriu eiti į mokyklą,
nes ten mane pravardžiuoja „žirafa“.
„Mano buvusi geriausia draugė pradėjo
mane apkalbinėti kitoms klasės mergaitėms.
Nuolat prisiklausau apie save visokių nebūtų dalykų.
Man labai liūdna dėl to, nežinau, kaip į tai reaguoti“. 

Taigi patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti:

- kabinėjimasis;

- pravardžiavimas;

- erzinimas;

- stumdymas;

- mušimas;

- pinigų atiminėjimas;

- kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas;

- apkalbinėjimas;

- ignoravimas;

- gąsdinimas; 

- piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas.

Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį. Juk tikriausiai ne vienam yra tekę juokais pasakyti draugui: „Na tu ir kvailelis!“, ar kaip kitaip pašiepti draugą ar jo elgesį. Vis dėlto labai svarbu, kad žinotum: patyčios nėra humoro forma! Kuo skiriasi patyčios nuo pajuokavimo? Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik vienam vaikui – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas.

Grįžti Viršus