TEO LT, AB generalinis direktorius Arūnas Šikšta

 

Kodėl vaikai tyčiojasi, skaudina, žemina kitus ?

Dažna patyčių ir nepagarbaus elgesio tarp vaikų priežastis – neharmoningi jų santykiai šeimoje. Neabejotina, jog būtent čia vaikai formuoja savo pasaulėžiūrą ir ugdo socialinius įgūdžius. Vaikams negaunant pakankamai dėmesio šeimoje ir iki galo nesuvokiant savo rolės, teisių ir galimybių, nepasitenkinimas ir noras dominuoti bendraamžių bendruomenėje gali virsti pasirinktų silpnesniųjų žeminimu.

 

Kaip galime skatinti pagarbų ir draugišką elgesį tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų?

Pagarbų požiūrį į bendraamžius vaikai išugdo jausdami pagarbius santykius šeimoje. Jie turi justi, kad su jais tariamasi, konsultuojamasi ir atsižvelgiama į jų nuomonę. Tik pasitikėdami atžalomis ir suteikdami jiems saviraiškos laisvę galime ugdyti ateities lyderius. Tapdami lyderiais jie kitus žmones burs aplink save ir apjungs jų gebėjimus ir stiprybes, o ne bandys siekti pripažinimo žemindami ir nepagarbiai elgdamiesi su aplinkiniais.

Grįžti Viršus