Klasės lygis

Patyčios yra grupinis reiškinys ir kai mes kalbame apie problemos sprendimą, turime suprasti, kad patyčios yra ne vien tik dviejų asmenų problema: besityčiojančio ir patiriančio patyčias vaikų, bet tai yra visos klasės problema, todėl sprendžiant patyčių problemą svarbu dirbti su visa klase.
Pagrindiniai prevenciniai veiksmai:

Klasės taisyklių sukūrimas

 Kartu su mokiniais sukurkite klasės taisykles apie pageidautiną, draugišką ir nepageidautiną elgesį. Kiekvienoje mokykloje yra mokinių elgesio taisyklės. Tačiau siūloma susikurti kiekvienos konkrečios klasės taisykles. Svarbu, kad taisyklės būtų neprimestos suaugusiųjų, bet kad vaikai turėtų galimybę patys jas kurti, koreguoti, siūlyti naujas.

Klasės taisyklės

Mūsų klasė ir vieta, priklausanti mums visiems! Mes norime turėti draugišką ir saugią klasę, kurioje visi stengiasi pagelbėti vieni kitiems!

Mūsų teisės:  

 • Mes visi turime teisę netrukdomi mokytis.
 • Mes visi turime teisę būti saugūs.
 • Mes turime teisę, kad mūsų daiktai būtų saugūs ir neliečiami be mūsų noro.
 • Mes turime teisę į saugią aplinką.
 • Mes turime teisę paprašyti pagalbos bei ją gauti.
 • Mes turime teisę dalyvauti visose klasės veikloje drauge su kitais mokiniais.

Mūsų pareigos:  

 • Mes leisime kitiems mokytis netrukdomiems.
 • Mes pagarbiai bendrausime vieni su kitais (neprasivardžiuosime, nesistumdysime, nesimušime, negrasinsime kitiems).
 • Mes saugosime savo ir kitų vaikų daiktus.
 • Mes rūpinsimės savo klase ir jos saugumu.
 • Mes padėsime vieni kitiems ir elgsimės draugiškai.
 • Mes įtrauksime į klasės veiklas kiekvieną klasės mokinį.

 

Klasės valandėlės

Įgyvendinami patyčių prevencinę programą skirkite laiko mokinių diskusijoms apie tarpusavio santykius. Klasės valandėles galima skirti patyčių reiškinio aptarimui: kas tai yra, kodėl patyčios vyksta, kaip jaučiasi vaikai, iš kurių yra tyčiojamasi.

Rekomenduojamos temos klasės valandėlėms.

 • Patyčios: kas tai yra?
 • Kaip jaučiasi vaikai, kuomet iš jų tyčiojamasi?
 • Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų?
 • Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai.
 • Kaip galiu padėti vaikui, patiriančiam kitų patyčias?
 • Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti suaugusiems?
 • Skundimas ir pagalbos ieškojimas.
 • Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje? (labiau tinka vyresnių klasių mokiniams)

Greta šių temų galima su vaikais aptarti tokias susijusias temas:

 • Pagarba sau ir kitam.
 • Pagarba kito nuosavybei.
 • Jausmų atpažinimas ir raiška.
 • Draugystė.
 • Vienišumas.
 • Konstruktyvus konfliktų sprendimas.


Grįžti Viršus