Klasės lygis

 Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimas

Jeigu norime, kad vaikai dažniau bendrautų draugiškai, svarbus yra tinkamo elgesio pastebėjimas ir paskatinimas. Pagirkite mokinį, kuris užstojo skriaudžiamą vaiką, išdrįso ir sustabdė skriaudėjus. Jeigu tokio teigiamo vaikų elgesio nepastebėsime, tai mokiniai mažiau ir stengsis padėti skriaudžiamam vaikui.
Norėdami skatinti gerą elgesį, kelkite vaikams aiškius tikslus. Prieš pamokas galima būtų pasakyti: „Skelbiame dieną be patyčių. Šiandien ─ jokių patyčių“. Dienos pabaigoje, už gerą elgesį vaikus „apdovanokite“, pvz., parašykite pažymius už gerą elgesį, prailginkite pertrauką. Toliau galima kelti ilgalaikius tikslus, kaip „savaitė be patyčių“, „mėnuo be patyčių“ ir kt. Tik svarbu nepamiršti vienaip ar kitaip vaikus pagirti už  pastangas gyventi draugiškai.
Šalia gero elgesio modelio formavimo ugdykite vaikų empatiją – gebėjimą įsijausti. Pavyzdžiui, užduokite vaikams parašyti rašinį apie tai, kaip galėtų jaustis vaikas patiriantis patyčias. Tas padėtų vaikams pažiūrėti į patyčių situaciją skriaudžiamo vaiko akimis. 
Taip pat labai svarbu yra atkreipti dėmesį ir pagirti vaiką už tai, kad jis/ji kreipiasi pagalbos, ar praneša apie atvejus, kuomet yra tyčiojamasi iš kitų vaikų. Paaiškinkite vaikams, kad pranešimas apie patyčias nėra skundimas, o pagalbos prašymas.

Mokytojo elgesio pavyzdys

Vienas iš svarbių elgesio mokymosi būdų yra kitų žmonių elgesio stebėjimas, vadinamas "mokymusi stebint". Vaikai labai daug elgesio mokosi stebėdami suaugusiuosius – pirmiausiai tėvus, o vėliau ir kitus suaugusiuosius: darželio auklėtojus, mokytojus. Todėl mokytojo bendravimas yra vienas iš svarbių elgesio modelių vaikams. Labai puiku, kad mokytojas su kitais bendrautu pagarbiai. Problemos gali kilti tuomet, kai mokytojas pats žemina ar nepagarbiai elgiasi su vaikais ar kitais suaugusiais. Pavyzdžiui, jei mokytojas atvirai žemina vaikus, vadindamas juos "nemokšomis", "žiopliais", sunku tikėtis, kad tai girdėdami vaikai išmoks pagarbaus elgesio su kitais.

Mokytojas turėtų laikytis nuostatos,
kad saugi klasės aplinka yra geriausia aplinka
efektyviam vaikų mokymuisi.

Ką gali daryti mokytojas:

  1. Pamokų metu stenkitės kurti kuo saugesnę aplinką klasėje.  

  2. Svarbu suprasti, kad tyčiojimasis nėra natūralus vaiko augimo etapas, iš kurio jis vieną dieną išaugs.

  3. Pastebėkite ir reaguokite į moksleivių netinkamą elgesį – tokį kaip tyčiojimasis.

  4. Pastebėkite vaiką, kuris yra atsiskyręs nuo grupės ar liūdnas.

  5. Pasiaiškinkite, kokios yra tokio vaiko elgesio ar emocijų priežastys.

  6. Suteikite palaikymą aukai ir stenkitės sustabdyti tyčiojimąsi.

  7. Padėkite vaikui rasti tinkamus reagavimo būdus, kuomet kas nors jį įskaudina – nesakykite, kad vaikas turi tiesiog ignoruoti tai, apsiginti pats ar duoti atgal.

  8. Padėkite besityčiojantiems vaikams keisti savo elgesį.

  9. Rodykite tinkamo elgesio pavyzdį.

Bendradarbiavimo tarp mokinių skatinimas

Skatinkite vaikus bendradarbiauti mokymosi metu. Tam gali padėti įvairios veiklos, kurių metu vaikai atlieka užduotis ne individualiai, o poromis ar nedidelėmis grupelėmis. Tai padeda mokyti vaikus priimti kitus, įtraukti į veiklas mažiau populiarius ir mažiau įsitraukiančius vaikus. Bendradarbiavimo tarp mokinių skatinimas mažina atskirų mokinių izoliacijos, atstūmimo galimybę.


Grįžti Viršus