Mokyklos lygis

Efektyvus reagavimas į patyčias 

Visiems mokyklos bendruomenės nariams turi būti aišku, kaip reaguoti į vykstančias patyčias. Jeigu tinkamo ir greito reagavimo į patyčias nėra, gali susidaryti įspūdis, kad toks elgesys priimtinas. Vaikai, patiriantys patyčias, matydami, kad toks elgesys yra nestabdomas, gali pradėti jaustis bejėgiai. Skriaudėjai gali pradėti vertinti patyčias kaip priimtiną saviraiškos būdą ar tinkamą problemų sprendimo būdą. O stebėtojai gali ir toliau vengti padėti aukai. Taigi nereaguojant į patyčias būtų stiprinama patyčių kultūra ir "tylėjimo" atmosfera mokykloje. Kiekvienas suaugęs ir mokiniai, pastebėję patyčias, galėtų jas sustabdyti, įvardindami kad toks elgesys yra nepriimtinas mokykloje.

Efektyvus reagavimas turi apimti tokias veiklas:

Patyčių ignoravimas yra neefektyvi
reagavimo į patyčias strategija

  1. Reagavimą į "čia ir dabar" vykstančias patyčias;

  2. Užsitęsusių patyčių atvejų sprendimą;  

  3. Pagalbą skriaudžiamiems vaikams ir skriaudėjams;

  4. Patyčių atvejų aptarimą su visais situacijos dalyviais.

 Moksleivių įtraukimas padedant nuskriaustiems vaikams

Moksleivių pagalba kitiems moksleiviams gali tapti efektyviu būdu didinti kitų moksleivių saugumo mokykloje jausmą. Kartais moksleiviams gali būti lengviau papasakoti apie kylančius sunkumus kitiems moksleiviams, nei kreiptis į suaugusius arba vaikai gali galvoti, jog situacija nėra tokia rimta, kad reikėtų suaugusių įsikišimo. Idėjų apie tai, kad mokiniai gali kurti saugias mokyklas, skleidimas mokykloje, gali paskatinti moksleivius aktyviau įsitraukti į patyčių prevenciją.
Kaip mokiniai galėtų  prisidėti prie saugios ir draugiškos aplinkos kūrimo? Jie gali:

  1. Išklausyti savo draugus, kai jie dalinasi mintimis ar jausmais apie jiems kylančius sunkumus.

  2. Būti pavyzdžiu kitiems.

  3. Nebijoti prašyti savo tėvų ar suaugusiųjų, kuriais pasitiki, pagalbos.

  4. Susipažinti su savo mokyklos atsakingo elgesio formavimo ir palaikymo principais.

  5. Įsitraukti į mokyklos smurto prevencijos ir reagavimo į jį plano kūrimą.

Moksleivių įtraukimas, teikiant pagalbą kitiems mokiniams ne tik padeda į programą įsitraukusiems vaikams gerinti bendravimo įgūdžius, išmokti palaikymo būdų, bet ir skatina tuos mokinius mažiau įsitraukti į patyčias bei gerina visą mokyklos klimatą.

Grįžti Viršus