Trijų lygių prevencija mokykloje

Efektyviai smurto prevencijai yra reikalingos aiškios vertybės. Tiktai vadovaujantis nuostata, kad yra nepriimtinas bet koks agresyvus elgesys, galima sukurti pakankamą pagrindą efektyviai smurto, tame tarpe ir patyčių, prevencijai.
Patyčių prevencija mokykloje turi apimti visą mokyklą ir turi būti vykdoma sistemingai, tik tokiu būdu galima bus sulaukti norimų rezultatų. 

Jeigu niekas nėra daroma, problema pati neišsisprendžia.
Situacija tik pamažu blogėja.Grįžti Viršus