Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui?

Sužinojus, kad Jūsų vaikas patiria bendraamžių patyčias, Jums gali būti pikta arba liūdna. Kartais „Vaikų linijai“ vaikai pasakoja, kad nedrįsta tėvams prasitarti apie patiriamas patyčias, nes bijo juos nuliūdinti. Kartais vaikai nepasakoja tėvams apie patyčias, nes baiminasi, kad šie nepatikės arba tiesiog pasakys: „Nekreipk dėmesio!“

Ką galite padaryti:

1. Išklausykite

- Jei vaikas prasitaria Jums, kad patiria bendraamžių patyčias, pirmiausia išklausykite jį. Leiskite išpasakoti viską, kas jam nutiko.

- Pasakodamas apie bendraamžių patyčias vaikas gali laikyti save skundiku. Būtinai pasakykite jam, kad jis gerai padarė papasakodamas Jums apie tai. Patikinkite, kad vaikas bet kada gali kreiptis pagalbos į Jus, ir skatinkite jį ir toliau pasakoti, kaip jam sekasi.

- Kalbėkite su vaiku ir bandykite išsiaiškinti, kaip vyksta patyčios, kas tyčiojasi, kokiais būdais tyčiojamasi, kaip dažnai. Užsirašykite arba pasiūlykite vaikui užrašyti faktus apie vykstančias patyčias.

2. Kartu su vaiku ieškokite sprendimo būdų

- Kai Jūsų vaikas papasakoja apie patyčias, labai svarbu, kaip Jūs reaguojate ir elgiatės toliau. Pagalba ir pasirinktas reagavimo būdas bus veiksmingas tik tuomet, kai jį aptarsite su savo vaiku ir sprendimą, kaip toliau reaguoti, priimsite kartu. Taigi būtinai aptarkite kartu su vaiku, ką ir kaip toliau daryti. Galbūt galite vaikui pasiūlyti užrašyti, kaip iš jo tyčiojamasi. Užrašai pravers, kai kreipsitės pagalbos į mokytojus – jie padės tiksliau įvardyti, kaip su Jūsų vaiku elgiamasi.

- Išsiaiškinkite, kas vyksta pačiam vaikui prieš prasidedant patyčioms. Pasitaiko, tiesa, labai retai, kad vaikas savo elgesiu gali erzinti kitus vaikus ir taip skatinti juos agresyviai elgtis. Tuomet vaiką reikia mokyti elgtis kitaip.

- Drauge su vaiku pagalvokite, kas iš mokyklos suaugusiųjų gali jam padėti. Aptarkite galimybę drauge nueiti pasikalbėti su mokytojais. Gali būti, kad vaikas norės kalbėtis ne su savo auklėtoju, bet su kitu mokytoju, su kuriuo kalbėdamas jis jausis saugiai.

- Pagrindinis patyčių mažinimo būdas – keisti atmosferą klasėje ir santykius tarp bendraamžių. Jei iš vaiko nuolat tyčiojamasi, neskubėkite jo iškelti į kitą mokyklą. Viena vertus, toks veiksmas pareikalaus iš vaiko daugybės pastangų mėginant įsitvirtinti naujoje klasėje, kita vertus, negalima garantuoti, kad patyčios liausis.

- Patyčios nesiliauja iš karto. Tam reikia laiko. Padrąsinkite vaiką ir toliau pasakoti Jums apie tai, kas vyksta mokykloje.

3. Kreipkitės į klasės auklėtoją, mokytojus ar mokyklos administraciją

- Labai svarbu, kad kalbėtumėtės su mokytojais apie patyčias, kad jie žinotų, kas vyksta. Kalbėdami su klasės auklėtoju pareikškite susirūpinę tuo, kas vyksta Jūsų vaikui, tačiau susilaikykite nuo kaltinimų. Galima pasiteirauti, kaip vaikui sekasi bendrauti su kitais vaikais klasėje, kaip auklėtojas vertina santykius tarp klasės draugų.

- Svarbu, kad bendraudami su mokytojais būtumėte konkretūs ir aiškiai nupasakotumėte problemą. Pateikite jiems konkrečių Jūsų vaiko mokyklinio gyvenimo faktų, nes mokytojai gali ir nepastebėti, kad vyksta patyčios.

- Pasižymėkite, ką nutarėte su klasės auklėtoju, kokių veiksmų planuojama imtis, ir atsižvelkite į šį planą ateityje.

- Gali būti, kad šaipomasi ne tik iš Jūsų vaiko, bet ir iš kitų. Nemanykite, kad informuodami apie šią problemą keliate nemalonumų mokytojams ar tik eikvojate jų laiką. Galite pasikalbėti ir su mokyklos direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju, su jais pasitarti, kaip reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir elgtis toliau.

- Palaikykite kontaktą su mokyklos darbuotojais. Jie gali Jums papasakoti apie įvykius, vykstančius mokykloje, kurie gali būti susiję su Jūsų vaiko gerove. Pasidalykite su jais informacija, kaip pasikeitė Jūsų vaiko elgesys, ar patyčių sumažėjo.

- Prisiminkite, kad sumažinti ar sustabdyti patyčias – ne vieno žmogaus jėgoms. Norint veiksmingai spręsti šią problemą reikia, kad į tai aktyviai įsitrauktų mokytojai, mokyklos administracija, tėvai, kiti mokiniai.

4. Būkite šalia

- Galbūt nujaučiate, kad Jūsų vaikas patiria patyčias, tačiau nedrįsta Jums nieko pasakoti. Galbūt galite paklausti apie tai savo vaiko draugų ar mokytojų.

- Labai svarbu, kad Jūsų vaikas kam nors papasakotų apie patiriamas patyčias. Jeigu jis atsisako apie tai kalbėti su Jumis, pasiūlykite jam pasikalbėti su kuo nors kitu: kitu šeimos nariu, mokytoju, arba paskambinti į „Vaikų liniją“.

- Labai svarbu, kad savo vaikui sakytumėte, jog jį mylite ir stengsitės padaryti viską, kas įmanoma, kad jis jaustųsi saugus. 

Grįžti Viršus