Tėvai kuria saugias mokyklas

Kad ir kokį vaidmenį atliktų Jūsų vaikas – skriaudėjo, nukentėjusiojo ar stebėtojo – svarbiausia, kad spręsdami patyčių problemą tinkamai informuotumėte apie tai mokyklos darbuotojus. Galima kreiptis į tam tikrą mokytoją, jei patyčios vyksta būtent to mokytojo klasėje, pvz., į kūno kultūros mokytoją, jei tai vyksta sporto salėje ar persirengimo kambariuose. Galima kreiptis į direktorių, jei patyčios vyksta drabužinėje, koridoriuose, popamokinių užsiėmimų metu, pakeliui į ar iš mokyklos arba jei ši problema nesiliauja klasėje. Galima kreiptis į aukštesnio lygio valdžios institucijas, prižiūrinčias mokyklas, pvz., švietimo skyrius, jei mokyklos darbuotojai nereaguoja į patyčias tarp vaikų.

 Tėvai gali padėti kurti saugias mokyklas:

 - Aptarkite su savo vaiku mokyklos disciplinos tvarką. Parodykite, kad gerbiate taisykles, ir padėkite vaikui suprasti, kodėl jos yra būtent tokios.

- Įtraukite savo vaiką į tinkamo elgesio namie taisyklių kūrimą.

- Kalbėkite su savo vaiku apie prievartą, agresiją, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose, mokykloje ir pan.

- Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius, žalą.

- Mokykite savo vaiką spręsti problemas ne smurtu.

- Padėkite savo vaikui rasti būdų, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodžiu, nei fiziškai.

- Atkreipkite dėmesį į bet kokį savo vaiko elgesį, keliantį nerimą.

- Būkite atviri bendrauti su savo vaiku.

- Išklausykite savo vaiką, jei jis dalijasi savo rūpesčiais.

- Būkite įsitraukę į savo vaiko mokyklos gyvenimą, bendraukite su jo mokytojais, lankykitės susirinkimuose.

- Įsitraukite į įvairią mokyklinę veiklą, kuria sprendžiama smurto, patyčių problema.

Grįžti Viršus