Kaip reaguoti į patyčias?

Svarbu mokykloje sutarti, kaip bus reaguojama į patyčias, kaip jos bus stabdomos, kokios pasekmės bus taikomos skriaudėjams. Galima nustatyti taisykles, kaip bus susisiekta su vaikų, kurie tyčiojasi iš kitų, tėvais. Būtina įtraukti tėvus, kad jie aktyviai dalyvautų sprendžiant patyčių problemą. Susisiekus su tėvais reikia kartu spręsti šią problemą, aptarti, kas bus daroma mokykloje, ką tėvai gali daryti namie.
Jei mokytojas ne tik kalba, kad patyčios klasėje nebus toleruojamos, bet ir greitai sureaguoja į vykstančias patyčias – tuomet jis aiškiai parodo, kad patyčios klasėje yra nepageidautinas elgesys. Kaip tai galima būtų padaryti:

Stabdykite patyčias. Kai tik matote vykstančias patyčias, iškart jas stabdykite, ramiai, aiškiai ir nedviprasmiškai pasakydamas, kad toks elgesys yra nepageidautinas ir paprašydamas liautis. Taip pat svarbu nustatyti ir įvardinti nuobaudas už tokį elgesį.

Išsiaiškinkite kas vyksta. Kalbėkite ir su vaiku, iš kurio tyčiojamasi, ir su skriaudėju (ar skriaudėjais). Tie pokalbiai turi vykti atskirai. Svarbiausia – nieko nekaltinti. Aiškinantis patyčių situaciją, nederėtų to daryti viešoje vietoje, kur daug stebėtojų – kuo asmeniškesnis pokalbis, tuo didesnė tikimybė, kad pavyks viską išsiaiškinti.

Suteikite pagalbą patyčių aukai:

  1. paaiškinkite, kad jis nekaltas dėl patyčių;

  2. paklauskite, kaip jis jaučiasi;

  3. informuokite apie tai, kas bus daroma toliau;

  4. užtikrinkite, kad bus daroma viskas, kad patyčios liautųsi.

 

Kalbėkitės su skriaudėjais. Svarbu sustabdyti bet kurį mokinį, kuris pradeda patyčias. Su skriaudėjais reikia kalbėtis ryžtingai, tačiau  nekaltinant. Skriaudėjai turi daugybę savo elgesio pateisinimų. Jei jie yra kaltinami, jie gali sakyti – „Aš tik juokavau“ arba „ Nieko neatsitiko“. Mokiniai turi žinoti, kad mokytojas reaguos į patyčias, net jei patiems vaikams tai neatrodo kaip patyčios.

Taikykite tam tikras drausminimo priemones. Skriaudėjai turi žinoti, kad jie yra stebimi ir kad už patyčias sulauks bausmės. Pavyzdžiui, jei vienas vaikas tyčiojasi iš kito valgykloje valgydamas pietus, galima savaitę jį įpareigoti valgyti pietus kartu su mokytojais, kur jis bus daugiau prižiūrimas; jei vaikas tyčiojasi iš kitų žaidimų aikštelėje, tai paskirti jam suaugusio priežiūrą per pertraukas tol, kol jo elgesys nepasitaisys. 

Grįžti Viršus