Kaip padėti vaikams netapti patyčių aukomis?

Mokykite vaikus, kaip reaguoti į patyčias. Jei iš vaiko nuolat tyčiojamasi, jam gali būti sunku apsiginti ir pasipriešinti patyčioms. Ką galima rekomenduoti vaikams:

  1. Į įžeidimus, erzinimą, prasivardžiavimą reaguoti sakant „Oho“, „Tai tavo nuomonė“, „Galbūt“. Neparodyti skriaudėjui, kad jis nuliūdino savo elgesiu.
  2. Aiškiai ir garsiai pasakyti „Ne“, jei kažkas verčia daryti, ko nenori daryti. Stovėti išsitiesus ir žiūrėti tiesiai į akis.
  3. Pasitraukti iš patyčių situacijos. Ramiai apsisukti ir išeiti.

Kelkite moksleivių pasitikėjimą savimi. Patyčių aukos neretai pasižymi menkesne savigarba, nepasitikėjimu savo jėgomis. Todėl vienas iš būdų stiprinti šiuos vaikus – didinti savo vertės jausmą: pastebėkite tas situacijas, kuriose vaikas yra sėkmingas, pagirkite už tai, paskatinkite užsiimti tomis veiklomis, kuriomis pats vaikas nedrįsta užsiimti.

Įtraukite visus vaikus į grupės/ klasės veiklą. Patyčias patiriantys vaikai dažnai būna klasės atstumti. Todėl svarbu mokymosi procese naudoti įvairius būdus vaikų bendradarbiavimui skatinti, kad atstumtas vaikas įsitrauktų į darbą su klasiokais.

Grįžti Viršus