Jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų

4. Bendradarbiaukite su kitais specialistais

  • Kreipkitės į mokyklos administraciją ir pabandykite išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina vaiką elgtis agresyviai. Tikėtina, kad mokyklos darbuotojai galės Jums aiškiau, išsamiau nupasakoti, kada vaikas yra ypač agresyvus: kokiu laiku, kokioje aplinkoje ir t. t.

Mokyklos darbuotojams galite užduoti tokius klausimus:

  • Kiek ilgai tęsiasi patyčios?
  • Kokios konkrečios situacijos paskatina vaiką elgtis agresyviai?
  • Iš kelių vaikų vaikas tyčiojasi?
  • Ar Jūsų vaikas vienintelis tyčiojasi ar į tai įsitraukia ir kiti vaikai?

Pavyzdžiui, Jūsų vaikas tyčiojasi iš vieno vaiko, patyčios vyksta per matematikos pamoką, kai juodu sėdi kartu. Vienas galimų sprendimo būdų – išsodinti vaikus. Situacijos aiškumas gali padėti išspręsti patyčių problemą.

  • Kalbėdami su klasės auklėtoju ar kitais mokytojais pasiteiraukite, kaip mokyklos darbuotojai stabdo agresyvų elgesį, kokių jie imasi veiksmų tokiose situacijose. Vaikų elgesys greičiau pasikeis, kai mokyklos darbuotojų ir tėvų reakcijos, veiksmai sistemingai papildys vieni kitus.
  • Siekiant sumažinti vaiko agresyvumą gali prireikti ir kitų žmonių pagalbos: kitų šeimos narių, auklėtojo ar mokytojų. Kartais pagalbos pravartu kreiptis ir į kitus specialistus: psichologą, psichoterapeutą, psichiatrą.
  • Nesitikėkite, kad vaiko elgesys pasikeis staiga. Gali prireikti daug pastangų ir laiko, kad patyčios sumažėtų. 
Grįžti Viršus