Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Garliavos Juozo Lukšos gimnazija

  Savivaldybė: Kauno r. sav.

  Adresas: Stasio Lozoraičio 13

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Ar sunku būti kitokiam? Mes renkamės bendravimą be patyčių!

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Gimnazijos bendruomenės nariai, Kauno kolegijos reabilitacijos katedros dėstytojai, studentai, buvę mokiniai.

  Veiklų aprašymas:
  1. "Savaitės be patyčių" renginių pristatymas. Atsakingi Vaiko gerovės komisijos nariai, mokinių taryba. 2. Klasių mokinių susirinkimų ciklas apie pozityvų bendravimą. Organizuoja klasių vadovai, gimnazijos specialistai. 3. I (9)klasių mokiniai rašo pastraipą "Ar sunku būti kitokiam? (remiantis R.Bacho apysaka "Džonatanas Livingstonas Žuvėdra"). Atsakingi lietuvių kalbos mokytojai. 4.IIa (10 kl.)klasės mokiniai kuria filmą ,,Mes įdomūs, nes kitokie'' ir aptaria klasės valandėlėse. Atsakinga klasės vadovė. 5. II (10 kl.) filmų peržiūros patyčių prevencijos tema ir diskusijos. 6. Integruotos etikos-tikybos pamokos. Debatai. 7."Skautų organizacijos" nariai aptars situacijas iš knygos "Prašau, liaukitės iš manęs tyčiotis". Vyks diskusija su mokiniais, kaip savo aplinkoje galima sumažinti patyčias bei kas mus verčia tyčiotis (kur yra patyčių šaknys). Žais žaidimus, kurių metu įsivertins, kaip jaučiasi dabar bei kaip jautėsi, kai iš jų tyčiojosi; kalbės apie patyčių pasekmes. Bus sukurtas patyčių barometras, pritvirtintas gimnazijos erdvėje (pvz. siena ar langas), kad kiekvienas galėtų priėjęs įsivertinti savo būseną patyčių atžvilgiu ir palikti žymenį. Atsakinga "Skautų" vadovė ir jos nariai. 8. Kauno kolegijos reabilitacijos katedros studentų ir dėstytojų praktiniai užsiėmimai mokiniams ir mokytojams (streso sumažinimui). 9.Informacinio lankstinuko internetiniam mokyklos puslapiui parengimas: „Kaip gyventi su paaugliu: laisvės ir atsakomybės ribos, pagarba ir lygiavertiškumas“. Atsakinga psichologė. 10.Klasių mikroklimato tyrimas ir pristatymas. Atsakingi gimnazijos specialistai, administracija. 11. Renginys "UNIforma", kuriame dalyvaus ne tik gimnazijos bendruomenės nariai, bet ir buvę mokiniai, kitų mokyklų, bendradarbiaujančių universitetų atstovai. Organizuoja mokinių taryba. 12.Padėkos paštas "Ačiū".

Grįžti Viršus