Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Krekenavos vaikų lopšelis-darželis "Sigutė"

  Įstaigos pavadinimas: Krekenavos vaikų lopšelis-darželis "Sigutė"

  Savivaldybė: Panevėžio r. sav.

  Adresas: Maironiog.5, Krekenava, Panevėžio r.

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Kas yra draugiškas ir pagarbus bendravimas

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Vaikai, pedagogai, tėvai

  Veiklų aprašymas:
  1. Vaikų grupėse bus pravestos bendravimo ir bendradarbiavimo valandėlės ugdant vaikų gebėjimą pasijusti grupės nariu, atsakingu už bendros veiklos sėkmę. 2. Vyks savaitės kūrybinis darbas "Aš esu vyturėlis - pavasario skambalėlis" atspindint vaikų tolerantišką požiūrį į kitą asmenį. 3. Rytmečio "Visas šimtas vyturėlių į padangę pasikėlė" metu bus pristatytas šis kūrybinis darbas. Vaikai šoks, dainuos, deklamuos ugdantis pasitikėjimą savimi, o bendraujant su kitais vaikais būti draugišku ir pagarbiu.

Grįžti Viršus