Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Gegužių progimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Gegužių progimnazija

  Savivaldybė: Šiaulių m. sav.

  Adresas: rastine@geguziai.lt, info@geguziai.lt

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Savo planuojamomis veiklomis norime akcentuoti draugiškumo, tolerancijos, pakantumo svarbą vieni kitiems.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Šioje akcijoje dalyvaus mokyklos bendruomenė (1-8) klasių mokiniai,direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Tamašauskienė,socialinė pedagogė, klasių auklėtojai, etikos, tikybos mokytojos.

  Veiklų aprašymas:
  Tikybos pamokose diskutuojama draugiškumo tematika"Kodėl kyla konfliktai ir patyčios?" (1-8 klasių mokiniai) Etikos pamokose stebės vaidybines situacijas patyčių tematika su psichologo komentarais, organizuojamos diskusijos patyčių tematika. Projekto "Auginkime vieni kitus"komanda organizuos savo veiklą ( žaidimai, pagalba mažesniems mokiniams). Kiekviena klasė (1-8 klasių mokiniai) kurs "Draugiškumo knygą" Socialinė pedagogė kalbės su 1-8 klasių mokiniais draugiškumo tematika. Klasių valandėlių metu 1-8 klasių mokiniai su auklėtojomis kurs draugiškumo knygą

Grįžti Viršus