Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla

  Savivaldybė: Marijampolės sav.

  Adresas: Jaunimo 6, Igliauka, Marijampolės raj.

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  vyresni mokiniai pasakos pradinukams kas yra draugiškumas

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  mokiniai ir mokytojai

  Veiklų aprašymas:
  Pirmadienis: 1, Pasikalbėti kas yra draugiškumas, kodėl mes turėtume būti draugiški, koks yra tikras draugas ir panašios temos. Pademonstruoti filmuką “Katinas Leopoldas”. 2. Papasakoti apie draugiškumą naudojantis pristatymu. 3, Klausimai, diskusija: • Ar visi žmonės yra draugiški? Ar visi nori būti draugiški? Kodėl? • Koks jūsų nuomone turi būti tikras draugas? Ar jūs turite tikrą draugą? • Ar galima pyktis su tikru draugu? Kodėl? • Ar mama, tėtis, brolis, sesė, močiutė ar senelis gali būti jūsų tikru draugu? Kodėl? • Ar toleranciją galima vadinti draugiškumu? Kodėl? • Kas yra būdinga draugiškumui? Antradienis: Išmokyti suvaidinti vieną iš duotų situacijų, susijusių su draugiškumu. Pagalvoti, kokie yra draugiškumo simboliai, sugalvoti ir užrašyti žodžius, kurie reikštų draugiškumą ( apie 10), kas diena per susitikimą juos pakartoti. Trečiadienis: Žaisti žaidimus kurie padėtų išmokti skirti šiaurę, rytus, pietus ir vakarus. Išmokyti sakyti vienas kitam komplimentus. (pasikartoti kas dien) Žaidimai: ● Visi vaikai sustoja rateliu. Kiekvienas turės pasakyti sau iš kairės esančiajam komplimentą. Komplimento nepasakęs vaikas iškrenta, o laimi tas, kuris pasako daugiausiai komplimentų t.y lieka paskutinis. Kad būtų įdomiau, reikia pasakyti, kad tų pačių komplimentų sakyti negalima. ● Ant lapelių surašyti skirtingas ”koordinates” pvz.: 2 žingsniai į šiaurę, 3 žingsniai į rytus ir t.t. Išdalinti vaikams šiuos lapelius (kiekvienam po vieną, arba porai po lapelį) ir toje vietoje, kur nuveda ”koordinatės” palikti laiškelį su užrašu ”labai gerai” ”šaunu” ir panašiai. Ketvirtadienis: Sugalvoti klasėje komandos pavadinimą, šūkį (dar galima sugalvoti pvz. plakatą ar sutartinę rūbų spalvą, kuria jie apsirengę ateitų į renginį), sugalvoti draugiškumo žodį ir užrašyti jį ant gėlės žiedlapio, papuošti. Išrinkti 5 vaikų komandą kurie atstovaus visą klasę. Dirbant šiuos darbus, galima aptarti, prisiminti, ko išmokome apie draugiškumą per šią savaitę. Penktadienis : Šventė „Būkime draugiški“ Dalyviai: 0 – 4 ir 6-11 klasių mokiniai. Tikslas: Mokyti ir paskatinti vaikus būti draugiškais. Vyresnių klasių mokiniai įgis organizacinių gebėjimų. Paruošiamasis darbas. „Būkime draugiški“. Šventei ruošiasi visi pradinių klasių mokiniai. Vyresnių klasių mokiniai per savaitę klasėse atlieka užduotis: 1.Klasėse pravesti pokalbius apie draugiškumą. 2.Išsirinkti klasėje draugiškiausią mergaitę ir berniuką. 3.Išsirinkti iš klasės penkis vaikus, kurie dalyvaus komandoje. 4. Sugalvoti ir užrašyti komandos pavadinimą , papuošti. 5.Sugalvoti prisistatymą. Trumpas šūkis. 6. Per darbelių pamoką pasidaryti „Draugiškumo gėlės lapą“. ( Gaminame taip – gėlės viduryje užrašome draugiškumo žodį. (Technika įvairi.). 7.Pasiruošti suvaidinti situacijas: 4 kl. Tavo klasės draugui einant į pamokas iš kuprinės pabiro knygos, ką darai? 3 kl. Telefonu pakviesti vaiką, neturinčio draugų, į svečius. 2 kl. Draugas negali surasti savo rašiklio, tu pasisiūlai jam padėti. 1 kl. Į autobusą įlipo senelė, nėra kur atsisėsti. Kaip pasielgsi? 0 kl. Nesupratai užduoties, nežinai kaip ją atlikti, prašai draugo padėti. Klasių vadovai su klase jiems skirtą užduotį pasiruošia. 8. Pamokyti vaikus sakyti vienas kitam draugišką komplimentą. ŠVENTĖS EIGA Į foje susirenka visi mokiniai ir mokytojai. Komandos nariai susėda prie jiems skirtų staliukų. Ant staliukų komandų pavadinimai. 1. Šventės pradžią paskelbia vedantysis. 2. Komandos prisistato trumpu šūkiu. 3. Visų komandų nariai sustoja į bendrą ratą ir pasako vienas kitam komplimentą. 4. Inscenizacija „Kiškiai“. Į salę įbėga kiškutis. 1 kiškutis: - Man senelė davė morką. Paskanausiu. (Graužia.) Atskuba kitas kiškutis. 2 kiškutis: -Ei, atiduok man morką? 1 kiškutis: -Neduosiu. Tu nemoki gražiai paprašyti, esi nedraugiškas. 2 kiškutis: -O kur išmokti draugiškumo. 1 kiškutis: -Kiškučių mokyklėlėje. 2 kiškutis: -O kaip ją surasti? 1 kiškutis: -Tau padės šios mokyklos mokiniai. 2 kiškutis: -Vaikai, ar padėsite kiškučiui surasti mandagumo mokyklėlę? Vaikai pažada padėti. 5.Užduotis komandoms. Ant languoto popieriaus lapo reikia pažymėti kelią į mandagumo mokyklėlę. Kelias į mokyklą: 2 langeliai į rytus, 1 langelis į šiaurę, 4 langeliai į rytus, 1 langelis į šiaurę, 3 langeliai į rytus, 2 langeliai į pietus, 3 langeliai į rytus, 2 langeliai į pietus, 2 langeliai į rytus. Atlikę užduotį vaikai sustoja į eilę ir parodo žiūrovams. 6.Suvaidinti išmoktas situacijas. 7.Praktinė užduotis. • Pasidalinti 4 saldainius penkiems komandos nariams. • Pasidalinti 3 sausainius penkiems komandos nariams. • Atsisėsti ant 4 kėdžių penkiems komandos nariams. • Paserviruoti stalą dviems. • Pasidalinti 3 žaislus penkiems komandos nariams. • Suplyšusi knygutė. Kaip nunešti į biblioteką? Komandos ištraukia po vieną užduotį ir ją pakomentuoja. 8. Namų užduotis. Komandos atneša savo darbą - ,,Draugiškumo gėlės žiedą’’. Komponuojamas draugiškų žodžių plakatas, kuris vėliau pakabinamas mokyklos koridoriuje. 9. Draugiškų žodžių estafetė. Dalyvauja vienas vaikas iš komandos. Pasako draugišką žodį ir žengia žingsnį į priekį. Jei žodžio nežino stovi vietoje. Laimi ta komanda kuri pasakė daugiausia žodžių. 10. Lelija. Ant kiekvieno komandos stalo padedamas indelis su vandeniu. Groja muzika. Įmerkiamas sulankstytas lelijos žiedas. Jis po truputį skleidžiasi. Greitai vaikai pamato draugiškiausių klasės mokinių vardus. (Lelija gaminama taip: ant popieriaus nupiešiama šešiakampė žvaigždė. Ji iškerpama. Kampai sulenkiami į vidų. Viduryje užrašome mandagiausių vaikų vardus.) 11. Draugiškiausiems mokiniams įteikiami apdovanojimai.

Grįžti Viršus