Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lopšelis-darželis "Dobilas"

  Įstaigos pavadinimas: Lopšelis-darželis "Dobilas"

  Savivaldybė: Palangos m. sav.

  Adresas: J. Bielinio 16A

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Ugdytinių draugiškumo, mandagumo, atjautos, pagalbos mažesniems skatinimas

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Ugdytiniai, pedagogai, ugdytinių tėveliai

  Veiklų aprašymas:
  „Paštinukai“ Kovo 26 dieną ugdytiniai žiūrės spektaklį „Paštinukai“ Panevėžio teatre „Menas“. Auklėtojos kiekvieną savaitės dieną organizuoja ugdytinių veiklą, kurios metu skatina draugiškumą, mandagumą, pagalbą mažesniems už save. Siūlomos temos „Aš noriu būti mandagus“ Išsiaiškinti, kam reikalingas mandagumas. Prisiminti mandagumo abėcėlę. Žaisti žaidimus: „Parduotuvė“, „Einu į svečius ..‘ ir kt. Parašytus ant kortelių mandagumo žodžius pakabinti matomoje grupės vietoje. Tėvelių užrašytus ant lapelių savo vaikų naudojamus mandagumo žodelius susegti į knygą „Stebuklingi žodžiai“. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ (pagalbos ir atjautos diena). Aptarti, kaip galime padėti tėveliams, seneliams, mažesniems, silpnesniems. Skatinti pastebėti patiems, kur reikalinga jų pagalba. Daryti gerus darbus. Auklėtojos pažymi gerus darbus „Gerų darbų kalendoriuje“. Tėveliai užrašo savo vaikučių atliktus gerus darbus namuose (pagalba, atjauta) ir įmeta į „Gerų darbų paštą“. „Kalbėk tik gražius žodžius“ Išsiaiškinti, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti, skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokyti sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius, vengti piktų žodžių. Pasigaminti gražių žodžių dėžutę, į kurią sudėti ant kortelių surašytus gražius, malonius žodžius. „Aš ir mano draugai“ Išsiaiškinti, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl su juo draugauja. Skatinti papasakoti apie savo draugą, apibūdinti tiek jo išvaizdą, tiek elgesį. Išsiaiškinti, ar pats vaikas yra geras draugas, pamąstyti, kodėl kiti su juo draugauja. Nupiešti geriausio draugo portretą. Surengti piešinių aprodą „Geriausias draugas“. Žaisti žaidimą „Draugystės ratelis“ – surašyti vaikų vardus ir rodyklėmis parodyti, kas su kuo draugauja. „Myliu iš visos širdies“ (meilės diena). Grupėje parengti nuotraukų parodėlę „Mano mylimiausi žmonės“ (nuotraukas iš šeimos albumo atrenka vaikai su tėveliais). Auginti „Meilės medį“. Vaikai pakabina ant „Meilės medžio“ širdutes, ant kurių užrašyta, kam jas skiria. Pasidžiaugti per savaitę atliktais gerais darbais ir visiems kartu pašokti, pažaisti.

Grįžti Viršus