Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

  Įstaigos pavadinimas: VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

  Savivaldybė: Klaipėdos m. sav.

  Adresas: Statybininkų pr. 39, Klaipėda

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Sportuojantis jaunimas save, kitus teigiamai vertina ir pasitiki savo jėgomis.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Gerumo savaitės akcijoje dalyvaus mokiniai, jų tėvai, klubo ,, Mes Nestabdom" nariai, mokytojai.

  Veiklų aprašymas:
  Šiais metais savaitę be patyčių numatome pavadinti ,, Gerumo savaitė".Kreipsime dėmesį sportuojantį ir nesportuojantį jaunimą, kviesime į paskaitas, t.p. į turiningą laisvalaikio praleidimą be svaigalų, be rūkymo ar kitų psichoaktyvių medžiagų. Sportas nėra suderinamas su cigarėte. Rūkymas, svaigalų vartojimas žaloja mokinių emocinę būseną, mokiniai būna nervingi,nerimaujantys, priekabūs..... Numatomos veiklos: I. Paruošimas lankstinukų,, Mokykis bendrauti be svaigalų", ,, Bendrauk be rūkymo". Lankstinukai bus dalinami mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. II. Paskaita mokykloje ,,Patyčių sąsajos tarp sportuojančių ir nesportuojančių mokinių pasitikėjimo savimi ir savęs vertinimo". III. Paskaita bendrabutyje,, Saugi aplinka - motyvas saugiai gyventi". IV. Šiaurietiškas ėjimas - puikus laisvalaikio praleidimo būdas. V. Stendo paruošimas,, Gerumas vienija".

Grįžti Viršus