Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vėžaičių pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Vėžaičių pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Klaipėdos r. sav.

  Adresas: Gargždu g. 28

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Draugiškos mokyklos įdėją

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  1-10 klasių mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

  Veiklų aprašymas:
  Pirmadienis: Akcijos „Savaitė be patyčių“ paskelbimas mokyklos internetiniame puslapyje. Konkurso „Šypsenų mokykla“ paskelbimas. Antradienis: Lankstinuko „Mes galime bendrauti be patyčių!“ ir informacijos apie psichologinę pagalbą telefonu ir internetu platinimas mokyklos bendruomenei. Trečiadienis: Nepilnamečių reikalų inspekcijos specialistės paskaita mokiniams apie teisės pažeidimus ir atsakomybę. Filmo „Nekentėk tyloje“ ir kitų patyčių tema trumpametražių filmukų peržiūra ir aptarimas. Ketvirtadienis: Stendų „Būkime draugiški!“ ir „Internetas: draugas ar priešas?“ parengimas. Penktadienis: Klasės valandėlių metu minčių „Gyvenimas gražus, nes...“, „Gyvenimas sunkus, nes...“ užrašymas ant paruoštų saulučių ir debesėlių formų kiekvienoje klasėje. Bendro minčių šia tema stendo kūrimas. Konkurso „Šypsenų mokykla“ geriausių darbelių autorių apdovanojimas.

Grįžti Viršus