Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

  Savivaldybė: Vilniaus r. sav.

  Adresas: Vilniaus r. Nemenčinės m. A. Mickevičiaus g. 20

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  TIKSLAS: atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės, kiekvienos klasės poreikius ir aktualijas skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Uždavinys: siekti, kad gimnazijos bendruomenėje būtų daugiau pagarbos ir draugiško bendravimo.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Vaiko gerovės komisija, administracija, mokinių parlamentas, gimnazijos bendruomenė, tėvai, 1-4 kl mokiniai, 5-12 kl. mokiniai,1-12 klasių vadovai, gimtosios (lenkų, rusų), lietuvių, anglų kalbos mokytojai, technologijų, dailės mokytojai, fotografijos ir žurnalistikos būrelių mokiniai su jų vadovais, socialinė pedagogė, psichologė, Nemenčinės miesto ir kaimo seniūnijos.

  Veiklų aprašymas:
  1. „Labas rytas“ ir „ Draugiškas rankos paspaudimas“. Pintu spalvotu virvučių pakabinimas ant rankos su užrašu dovanojimas. (Kovo 19-23 d. ) (Korpusas nr.31-4 klasės,korpusas nr.2 5-12 klasės). 2. Pintu spalvotų virvučių supynimas kasyte. Užrašų spausdinimas. (Kovo 12-16 d.) 3. Akcija „Ištiesk ranką draugui“. Spalvotų rankučių iš popieriaus gaminimas. Girliandos paruošimas. Korpuso nr. 2,3 apipavidalinimas akcijai „Savaitė be patyčių“ Iškabinamos mokinių rankučių girliandos. 4. Gimnazijos VGK ir administracijos pozicija PATYČIŲ , SMURTO tema gimnazijoje- „Draugystės laivo“ pastatymas. 5. Dovana seniūnijoms – girlianda „Ištiesk ranką draugui“. (Kovo 12-23 d.) (Korpusas nr. 2, 3 -1-4 kasės, 5a, 5b -12 klasės) 6. Pamoka kaip valdyti savo elgesį, žodžius „ Darbas su neigiamomis emocijomis“. (Kovo 19 d.) 205 kab. 7c klasė Socialinė pedagogė N. Kriaučiūnienė 7. Rašinėlių konkursas „Mano draugiška klasė“. Arba vyresniems mokiniams - „Mano svajonių mokykla“. Apdovanojimai už geriausius rašinėlius. (Kovo 19-23 d.)4a, 4b kl.Visos 5 - 11 klasės 8. Mokinių patarėjų smurto klausimais paruošimas, kurie galėtų padėti jaunesniems vaikams. Budėjimas koridoriuose gimnazijos korpuse nr. 2, nr. 3. Patarimai „Bendraamžiai bendraamžiams“ (Kovo 19-23 d.) 9. Gimnazijos Ažulaukių skyriaus mokinių lietuvių kalbos pamoka Nemenčinės gimnazijoje. Renginys „Paduok draugui ranką“ (Kovo 21 d.) (7 pam. 7, 8 kl. mokiniams pagal direktoriaus įsakymą) 10. Renginys 5c kl. mokiniams. Pagarbos kitiems žmonėms, draugiškumo ugdymas. Spalvotų rankučių iš popieriaus gaminimas. (Kovo 20 d. ) (7 pam. 225 kab. 5 c kl. mokiniai Socialinė pedagogė N. Kriaučiūnienė) 11. Tarakonių skyriaus mokinių diena Nemenčinės gimnazijoje. Skirta kaimo vaikų socialinei integracijai gimnazijos bendruomenėje. (Kovo 20 d.) (3,4 kl.Tarak. sk. pamokos 3b, 4b klasėse 5,6,7 kl. Tarak. Sk. pamokos 5b, 6b, 7a klasėse) 12. Bukletu su mokinių piešiniais prieš patyčias, nuomonėmis ir informacija , kur kreiptis pagalbos dalinimas gimnazijos mokiniams. (Kovo 19- 23 d.) 13. Klasės valandėlės temomis: Patyčios- kas tai yra? Kaip jaučiasi vaikai, kuomet iš jų tyčiojamasi? Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų? Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. Skundimas ar pagalbos ieškojimas. Kaip aš galių prisidėti prie patyčių mažinimo gimnazijoje (aukštesnių klasių mokiniams). 6 klasės kuria “Klasės taisykles“ „O jeigu jo vietoje bučiau aš“ „Agresija“ ( Kovo 19- 23 d.) (1-12 klasės) 14. Stendo paruošimas su 5,6,8,9 kl. poreikiu mokiniais „Kokį pasaulį kuriame“ (Kovo 12-23 d.) 15. Renginių veiklos aprašymas, straipsnių rašymas laikraščiuose. (Kovo 19-23 d.) Pagal atskirą grafiką suderinus su renginių laiku. 7- 12 klasių mokiniai Būrelis „Gimnazijos korespondentai“, I. Karpavičienė, būrelis „Jaunieji žurnalistai“, K. Rostovska 16. Savaitės be patyčių užbaigimas. Bendra nuotrauka draugiškai susiėmus rankomis. (Kovo 23 d. 11.35 -12.00 val.) 17. Renginių veiklos fotografavimas. (Pagal atskirą grafiką suderinus su renginių laiku. . Nuotraukos- fotografijos būrelio mokiniai, R. Sudenis)

Grįžti Viršus