Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

  Įstaigos pavadinimas: Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Vilties 18a

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  ........

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Moksleiviai

  Veiklų aprašymas:
  Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Renginio anotacija 1. Ugdomoji veikla ,,Tiesiu draugystės ranką“ 03-19 Ryto rate aptariama draugystės tema. Vaikai grupėse sukuria draugystės simbolius – delnukus su nuotaikingomis šypsenėlėmis ir dovanoja vieni kitiems tardami gerą linkinčius žodžius. 2. Kūrybinis darbas ,,Tyros širdies pasaka“ 03-20 Kiekviena vaikų grupė sukuria savą pasaką atspindinčią draugystės temą. Auklėtoja pradeda sekti pasaką, vaikai tęsia mintį, vysto siužetą ir sukuria pamokančią istoriją. Gimusi pasaka užrašoma ir iliustruojama vaikų piešiniais. 3. Rytmetys ,,Pasakų sparnais pakylėti“ 03-21 Vaikų grupės susirenka į Paslaptingų pasakų renginį, kuriame pristato savo pasakas ir jų iliustracijas. Rodomos pasakų inscenizacijos, dalinamasi mintimis ir idėjomis. Grupėse parengtos pasakos ir vaikų piešiniai susegami į knygą. 4. Skirtukų knygoms kūrimas. ,,Širdin įkritęs žodis“ 03-22 Vaikai dalinasi mintimis apie draugystę, gerumą, bendravimą. Auklėtojos užrašo vaikų mintis, gebantys rašyti, užrašo patys. Vaikų mintys sugula į skirtukus knygoms, kurie papuošiami piešiniais ir aplikacijomis. 5. Judrieji žaidimai ir linksmosios varžybos ,,.Draugystės fejos estafetės“ 03-23 Vaikai kartu žaidžia, linksminasi ir dovanoja vienas kitiems šypsenas. Visus renginio dalyvius pasveikina Draugystės fėja. 6. Šventė ,,Draugystė spindi knygos lapeliuose ir vaiko širdelėje“ 03-26 Šventė suburia visus ,,Savaitės be smurto“ dalyvius. Dalyvauja svečiai – Panevėžio Petkevičaitės bibliotekos darbuotojai, kurie papasakoja vaikams knygos gimimo istoriją. Vaikai parodo savo sukurtų pasakų inscenizacijas, bibliotekai padovanoja parengtas pasakų knygas.

Grįžti Viršus