Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

  Savivaldybė: Kretingos r. sav.

  Adresas: J. Pabrėžos g. 4, Kretinga

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Akcijos „Savaitė be patyčių“ metu notėtume atkreipti dėmesį į patyčių problemą, kuri dažnai pasireiškia mokinių tarpusavio santykiuose ir akcentuoti draugystės ir bičiulystės svarbą kasdieniniame bendravime, puoselėjant pagarbą kitam ir kitokiam. Mokysimės gerbti save ir kitus.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Planuojame įtraukti visus Gimnazijos mokinius, klasių auklėtojus, dalykų mokytojus ir tėvus (globėjus).

  Veiklų aprašymas:
  Teminės klasės valandėlės „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ 5-8 klasių mokiniams. Konkursas 5-8, 1-2G klasėse "šūkis už draugystę“. Filmo „Pykšt, pokšt tu negyvas“ peržiūra ir aptarimas 1-2G klasėse. Gimnazistų diskusija „Gimnazija be patyčių“ 1-4G klasių mokiniams. „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ rekomendacijos klasių auklėtojams, dalykų mokytojams. Akcijos „Savaitė be patyčių“ draugiškiausių ir taikingiausių mokinių rinkimas klasėse. Išsamesnis planas ruošiamas.

Grįžti Viršus