Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Ventos gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Ventos gimnazija

  Savivaldybė: Akmenės r. sav.

  Adresas: Ventos 13, Venta

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  pagrindinė intencija - visos bendruomenės priešinimasis negatyvioms smurto apraiškoms, kreiptinas dėmesys į pagalbos paiešką bei netoleravimas žmogaus saugumą bei orumą žeminančių patyčių formų mokytojų - mokinių - tėvų tarpusavio santykiuose

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  mokiniai, tėvai, mokytojai

  Veiklų aprašymas:
  1) Pradinėse klasėse organizuojama akcija,,Gerumas nieko nekainuoja" 1.1. rašinių konkursas; 1.2. piešinių konkursas; 1.3. emblemų konkursas. 2)apibendrinamoji konferencija ,,Graži mūsų šeimynėlė", dalyvaus tėvai, vaikai, mokytojai. 3) Vyresnėse klasėse organizuojamos paskaitos, susitikimai su policijos pareigūnais, gimnazijos psichologė organizuos susitikimus su klasėmis; 4) Lietuvių kalbos mokytoja ruošia literatūrinę kompoziciją ,,Neišbraukit mane iš pavasarių" 5)dalyvavimas konkurse ,,Patyčios gali liautis"; 6)Vaikų kūrybiniai darbai eksponuojami gimnazijoje.

Grįžti Viršus