Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“

  Įstaigos pavadinimas: Vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“

  Savivaldybė: Akmenės r. sav.

  Adresas: Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Paskatinti vaikus draugauti ir susidraugauti su bendraamžiais ir suaugusiais, priimti kitą tokį, koks jis yra, konfliktus spręsti taikiai, išmokyti gerbti vienas kitą.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Įstaigos ugdytiniai, jų tėvai, įstaigos dirbantieji, Akmenės rajono savivasldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

  Veiklų aprašymas:
  1. Nuotraukų iš vaikų gyvenimo paroda „Mes - viena draugiška šeima“. 2011-03-21. Organizatorius Veronika Ramonienė. 2. Kūrybinė savaitė „Užauginkime gerumo medį“. Visą savaitę. Koordinatorius Aurelija Rimkuvienė. 3. Viktorina „Išmokim susidraugauti“. 2011-03-23. Organizatoriai: Rasa Butkevičiūtė. Violeta Končienė. 4. Piešinių konkursas „Patyčios gali liautis“. Iki kovo 15 d. Koordinatorius - Milda Kumpikevičiūtė. 5. Ugdytinių tėvų disputas su Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojais „Šeimos vaidmuo vaiko psichologinei brandai“. Koordinatorius - Veronika Ramonienė. 6. Teatralizuotas vaikų, jų tėvelių ir pedagogų rytmetys „Padėkime Barborytei susidraugauti su vaikais“. Organizatoriai: Nijolė Lukšienė, Sigita Bumbliauskienė, Renata Krasauskienė.

Grįžti Viršus