Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Anykščių A.Vienuolio gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Anykščių A.Vienuolio gimnazija

  Savivaldybė: Anykščių r. sav.

  Adresas: J.Biliūno g. 31, Anykščiai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  gimnazijos bendruomenė kartu su VO "Gelbėkit vaikus" jau nuo 2005 meyų vykdo davanoriškąją veiklą patyčių prevencijoje, o nuo 2010 metų dalyvauja pilotiniame projekte kartu su Švedija "Saugi mokykla". Norime išreikšti įdėją, kad tik pripažinę problemą ir žinodami realias priežastis patyčių egzistavime, galime jas mažinti. O taip pat tai, kad tik visos bendruomenės susitelkime ir bendradarbiavime yra galimybė kurti saugią aplinką mūsų gimnazijoje.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  dalyvaus visa gimnazijos bendruomenė

  Veiklų aprašymas:
  1. 1 klasės mokiniams bus pravesta popietė su vyresniaisiais draugais, penktokais. Situacijų vaidinimas, aptarimas, sprendimų, kaip galima kitaip, ieškojimas. 2. visų 2-4 klasių mokiniams bus pravestos klasės valandėlės tokios kaip "Patyčios gali liautis", "Gyventi draugiškai - gyventi saugiai", kompaktinio disko "Patyčios" peržiūra, aptarimas, pamoka "Be patyčių". Klasės valandėles ves gimnazijos psichologė su VO "Gelbėkit vaikus" mokinių savanorių prieš patyčias grupe. 3. Užsiėmimai klasių valandėlių metu visose 5-9 klasėse naudojant kompaktinio disko "Patyčios" medžiagą, bei A.Kurienės knygos "K Ą KIEKVIENAS VAIKAS TURI ŽINOTI APIE SMURTĄ IR KAIP IŠLIKTI SAUGIAM" pristatymas, aptarimas. 4. Visos 5-11 klasės dalyvaus patyčių prevencinio plano kūrime. Bus skelbiama akcija/konkursas "Sukurk realų planą savo klasei, kurio įgyvendinimas galėtų kurti saugią apliką tavo klasėje".

Grįžti Viršus