Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lopšelis-darželis „Vėrinėlis“

  Įstaigos pavadinimas: Lopšelis-darželis „Vėrinėlis“

  Savivaldybė: Vilniaus m. sav.

  Adresas: S. Stanevičiaus g. 68

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  ...........

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Priešmokyklinių grupių vaikai, jų tėvai, pedagogai.63 dalyviai

  Veiklų aprašymas:
  Kiekvienos priešmokyklinės grupės vaikai per „Zipio draugų“ valandėles kalbasi apie draugus ir draugystę. Kitos veiklos metu skaito knygas, diskutuoja, sprendžia problemines užduotis, žaidžia ir kita draugystės tema. Savo pastebėjimus, mintis pedagogių pagalba užrašo, iliustruoja piešiniais ir kitais meniniais darbais. Savo darbus susega į knygą „Saulutė“. Pagamintas knygeles skaito, rodo, aptaria su jaunesnių grupių vaikais. Mūsų darželio vaikai kalba trimis kalbomis, todėl ir knygelės trijų kalbų. Visas tris knygeles susegę į vieną, didelę knygą padovanosime Justiniškių bibliotekai. Prie akcijos prisijungia ir viso darželio vaikai, kurie taip pat skaito knygas apie draugus ir draugystę, bei kalbasi šia tema. Visų grupių vaikai gamina knygai skirtukus ir surengia jų parodą darželyje bei Justiniškių bibliotekoje.

Grįžti Viršus