Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Alytaus profesinio rengimo centras

  Įstaigos pavadinimas: Alytaus profesinio rengimo centras

  Savivaldybė: Alytaus m. sav.

  Adresas: Putinų g. 40, Alytus, LT-62175

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Draugiški mokytojų ir mokinių, mokinių tarpusavio santykiai, saugi mokykla be patyčių ir smurto.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Centro bendruomenė (mokiniai, tėvai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai)

  Veiklų aprašymas:
  Medžiagos stendams "Visi turime teisę būti gerbiami ir mylimi", informacinių lankstinukų tėvams "Patyčioms -NE", skirtukų knygoms "Būk atsargus Internete" parengimas. Grupių valandėlės patyčių prevencijos tema, kalbant apie konfliktus ir jų sprendimo būdus, analizuojant įvairias situacijas, stebint ir aptariant filmus, žaidžiant bendravimo žaidimus. Integruotos etikos ir tikybos pamokos, kurių metu bus parengta vaizdinė medžiaga "Gražūs žodžiai, kuriuos galiu pasakyti savo draugui". Judesio, dailės ir muzikos terapijos užsiėmimai. Mokinių ir centro vadovų Apvaliojo stalo diskusijos aktualiais mokiniams klausimais. Specialiųjų poreikių mokinių adaptacijos tyrimas. Šūkių ar mokinių elgesio grupėse taisyklių, kurios bus iškabintos kabinetuose ir kurių bus stengiamasi laikytis, kūrimas. Savaitės renginių organizatoriai - Prevencinio darbo grupės nariai.

Grįžti Viršus