Antras žingsnis (Second Step)

Struktūruota, aiški, paprasta naudoti,  įdomi ir duodanti realią naudą vaikams – tai programa “Antras žingsnis” (Second step), kurią nuo 2004 metų pradėjo vykdyti Paramos vaikams centras.
Programa „ Antras žingsnis“   – tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus  susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Nuo šios programos įgyvendinimo pradžios mokytojai, savo klasėse dirbę su „ Antrojo žingsnio“ programa, pateikė įvairių atsiliepimų, patvirtinančių programos ilgalaikį veiksmingumą.  Pasak mokytojų, vaikai išmoko būti laisvesni, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių sprendimų,  išmoko reikšti savo jausmus žodžiu, o ne muštynėmis, sumažėjo agresyvių konfliktų sprendimo variantų, be to, vaikai, dalyvaujantys programoje,  gebėjo labiau sukaupti dėmesį, pradėjo geriau mokytis.  Jau šiandien yra patvirtinta specialistų, kad yra tiesioginis ryšys tarp  vaikų socialinių – emocinių įgūdžių bei pasiekimų moksle.
Kalbant apie pagalbą mokytojams, tai ši programa yra labai geras įrankis mokytojui, nes programa įdomi, pritaikyta vaikui  – įvairios veiklos formos, ją lengva naudoti pamokoje 

Kas įeina į programos paketą.

Programos vykdymui naudojama medžiaga. Tai didelės, A3 formato kortos, kurių vienoje pusėje yra tekstas, reikalingas mokytojui, o kitoje – fotografija. Pirmoje klasėje naudojamos 26 kortos, antroje – 22 kortos, trečioje – 18 kortų ir 4 klasėje - 26 kortos. Pagal kortose pateiktą tekstą mokytojas veda pamokėlę, kuri vyksta 30 - 40 minučių, priklausomai nuo klasės.
Į mokytojo paketą įeina video juosta arba DVD, kurioje pateikiamos 5 vaizdinės pamokėlės dalys , taip pat trys plakatai, būtini mokantis tvarkytis su savo jausmais ir spręsti problemas. Tai yra plakatai: „ Nusiraminimas“, “Ką daryti, kai esi piktas“  ir „ Kaip spręsti problemas“.
Būtinų gyvenimui socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei teigiamai pastiprinant naujų įgūdžių išmokimą.

Kas gali dirbti su „Antrojo žingsnio“ medžiaga

Su programos medžiaga turi teisę dirbti tik mokantis klasę mokytojas, kuris dalyvavo  specialiuose 24 valandų „ Antrojo žingsnio“ programos mokymuose ir kuris gavo tai patvirtinantį pažymėjimą.
Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė. 2008 metais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija parėmė programos vykdymą, tuo suteikdama mokytojams efektyvią priemonę darbui, vaikams  - realią galimybę išaugti sėkmingiems ir sveikiems, o tėvams – ramybę, žinant, kad klasėje vaikai gauna tvirtą atsparios psichikos pagrindą, kuris bus taip reikalingas besikeičiančiame jų gyvenime.

Daugiau informacijos:
Paramos Vaikams Centras
www.pvc.lt

Grįžti Viršus