Naujienos

Jan. 31, 2014

Ugdymo plėtotės centras išleido filmuką ugdymo įstaigų darbuotojams "Kaip atpažinti patyčias"

Filme pristatoma, kaip atskirti patyčias nuo pavienių smurto atvejų. Aptariami pagrindiniai patyčių bruožai, formos, patyčių dalyviai. Pateikiamos glaustos rekomendacijos, kokius su galimomis patyčiomis susijusius požymius pastebėję suaugusieji turėtų atkreipti dėmesį, vykdyti prevenciją.

Patyčios visuomet turi sunkių neigiamų padarinių visiems, kurie su jomis susidūrė. Todėl būtina užkirsti patyčioms kelią tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Jei norime laiku ir veiksmingai sustabdyti patyčias savo aplinkoje, turime mokytis jas atpažinti ir skirti nuo šiurkštaus tarpusavio bendravimo ar netyčia padarytų klaidų.

Nėra flash įskiepio.Gaukite jį čia


Grįžti Viršus