Naujienos

Oct. 16, 2013

„Vaikų linija“ kartu su 16 kitų organizacijų iš ES vienija jėgas patyčių problemai spręsti

„Vaikų linija“ Lietuvoje kartu su kitomis 16 Europos organizacijų siekia, jog būtų paskelbta Europos diena prieš patyčias. Iniciatyvą palaikančių organizacijų atstovų nuomone, ši diena taptų katalizatoriumi stabdant patyčias Europoje.


Visoje Europoje tūkstančiai vaikų kiekvieną dieną patiria patyčias. Patyčių problema gali sukelti skaudžias pasekmes ne tik vaikams ir jų šeimoms, bet ir visai Europos šalių visuomenei. Todėl graikų nevyriausybinė organizacija „The Smile of the Child” bendradarbiaudama kartu su organizacijomis, dirbančiomis patyčių prevencijos srityje savo šalyse, kuria Europinį tinklą prieš patyčias.

Rugsėjo pabaigoje organizacija „The Smile of the Child” pristatė kampaniją „Making One Day in Europe, every Day for children“, kuri bus įgyvendinama visoje Europos Sąjungoje bei nacionaliniu lygmeniu. Septyniolika patyčių prevencijos srityje veikiančių organizacijų iš 12 ES šalių: Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Rumunijos, Ispanijos, Švedijos bei Jungtinės karalystės suvienijo jėgas, siekdamos mobilizuoti visuomenę kovai su patyčių problema ir paskelbti Europos dieną prieš patyčias.

„Mums pavyks įveikti patyčių problemą tik tuomet, jei dirbsime kartu,” – sako Costas Yannopoulos, organizacijos „The Smile of the Child” pirmininkas ir organizacijos „Missing Children Europe“ valdybos narys.

Šių metų pradžioje Europos Parlamentas priėmė rašytinį pareiškimą kviesdamas Europos Komisiją paremti Europos dienos prieš patyčias paskelbimą.

Patyčios yra labai skaudus reiškinys ir Lietuvoje. Mūsų šalyje vis daugiau organizacijų, mokyklų, mokinių, tėvų, darželių, valdžios institucijų, politikų, mokslininkų įsitraukia į patyčių problemos sprendimą. Prieš dešimt metų Lietuvoje iniciavusi kampaniją „Be patyčių“, „Vaikų linija“ taip pat prisijungė prie kuriamo europinio tinklo prieš patyčias.

„Labai džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas šių metų pradžioje priėmė pareiškimą dėl Europos dienos prieš patyčias. Suprasdama patyčių problemos aktualumą, „Vaikų linija“ prisijungė prie grupės organizacijų, kurios siekia palaikyti šią iniciatyvą, - sako „Vaikų linijos“ vadovas Robertas Povilaitis. -   Puikiai suprantame, kad viena diena tikrai nesumažintų patyčių, to ir neįmanoma padaryti labai greitai, tam reikia kasdienių ir nuolatinių pastangų. Bet Europos diena, kuri būtų skiriama patyčių problemai, pasiųstų rimtą signalą ES šalių vyriausybėms, kad patyčios nėra skriaudžiamo vaiko asmeninė problema, o problema, kuriai reikia valdžios institucijų ir visuomenės aktyvaus įsitraukimo.“

Lietuvoje prie patyčių mažinimo aktyviai prisideda „Vaikų linijos“ organizuojama iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Šia iniciatyva siekiama sutelkti bendram tikslui nevyriausybines organizacijas, valstybės institucijas, visuomenės veikėjus, politikus, ugdymo įstaigas, verslo įmones  ir visus kitus, kurie nori prisidėti prie draugiškų ir pagarbių santykių kūrimo.

Kampanija BE PATYČIŲ vyksta nuo 2004 m. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Jos metu išleidžiama įvairi informacinė medžiaga vaikams, tėvams ir mokytojams, organizuojamos konferencijos, diskusijos, vykdomi mokymai. Projektui sukurta interneto svetainėwww.bepatyciu.lt Kasmet prie projekto prisijungia vis daugiau partnerių ir gerai žinomų visuomenei žmonių. Kampanija BE PATYČIŲ siekiama kurti saugesnę aplinką ne tik mokyklose ar darželiuose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, akcentuoti šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę.

Daugiau informacijos apie Europinį tinklą prieš patyčias: www.antibullying.eu.

Kiekvienas norintis palaikyti Europos dienos prieš patyčias įkūrimą gali pasirašyti peticiją:

http://www.antibullying.eu/webform/37/campaign.

Kampanijos „Making One Day in Europe, every Day for children“ vaizdo klipas:

Nėra flash įskiepio.Gaukite jį čia


Grįžti Viršus