Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos bendrabutis

  Įstaigos pavadinimas: Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos bendrabutis

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Klaipėdos g. 146, Panevėžys

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Padėti mokiniams įgyti psichologinį ir emocinį atsparumą galimoms patyčių ar smurto apraiškoms.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Mokyklos bendruomenė.

  Veiklų aprašymas:
  1.Informaciniuose stenduose bus patalpinta medžiaga ką reikia žinoti apie patyčias, apie pagalbos teikimą patyčių ar smurto atveju. 2.Lankstinukų apie patyčias paruošimas/sklaida. 2.Filmo patyčių tema peržiūra, aptarimas, diskusija. 3.Pokalbis/diskusija su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais tema: „ Ką žinai apie patyčias?”.Supažindinti mokinius su internetiniu puslapiu www.bepatyciu.lt. Pokalbio metu mokiniai įgis reagavimo į patyčias įgūdžius, supras, kad visuomet reikia prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Mokiniai sužinos apie pozityvaus konfliktų sprendimo galimybes, įgis draugiškų, šiltų tarpasmeninių santykių,tolerancijos. 4.Kūrybiškumo diena – floristikos specialybės mokinės pagamins taikos gėles. 4.Geros nuotaikos,draugų diena - šaškių varžybos. 5.Mokinių tarpusavio santykių tyrimas. Anketinė apklausa;"Patyciu mastas,bendrabutyje"- rezultatu analizavimas. 6. Svajonių diena - aptarsime veiksmo savaitės rezultatus.

Grįžti Viršus