Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lopšelis-darželis „Žilvitis"

  Įstaigos pavadinimas: Lopšelis-darželis „Žilvitis"

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Dainavos g. 13

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  „Vaikystė be patyčių" - pagarbūs, draugiški santykiai vaiko aplinkoje, suaugusiųjų veikla ir saugi aplinka (be užgauliojimų).

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, tėvai, pedagogai, socialiniai partneriai

  Veiklų aprašymas:
  - Ugdomosios veiklos, žaidimaI - socialinių įgūdžių kryptingas ugdymas, taisyklių grupėse atnaujinimas ir jų laikymasis, įtraukiant tėvus; - Programos „Zipio draugai" vykdytojai, Vaiko gerovės komisija - atviri pokalbiai, diskusijos „Kas mane skaudina", „Šeima be pažeminimo"; - Stendinė medžiaga, vaikų darbeliai tėvų lentose - pagarba ir bendravimas, tarpusavio supratimas; - „Dobilėlio" grupės spektaklis „Kaip šuo draugo ieškojo" - improvizacijos per vaikų gyvenimo istorijas, patirtį.

Grįžti Viršus