Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lopšelis-darželis "Nykštukas"

  Įstaigos pavadinimas: Lopšelis-darželis "Nykštukas"

  Savivaldybė: Telšių r. sav.

  Adresas: Žalgirio 2, Telšiai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Bendravimą, draugystę, gerus tarpusavio vaikų santykius, išsiaiškinti, kas skaudina vaikus, išsiaiškinti vaikų emocijas, nuotaikas.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Dalyvaus ugdytiniai ir pedagogai, bei visa bendruomenė. Dalyvauja pedagogės: Sandra Paulauskienė, Akvilė Gustienė, Natalija Dacienė, Olga Minajeva, Virginija Balnienė, Dalia Rusytė, Jūratė Vaišvilienė, Rūta Banienė, Adolfina Virmauskienė, Danguolė Labanauskienė. Dalyvauja 100 vaikų.

  Veiklų aprašymas:
  Mišri priešmokyklinė "Pelėdžiukų" grupė vaidins "Nelaimingas voriukas" ir aptars kūrinį "Kiekvienas gražus savaip" V.Šukytė. Pasakos "Kaip sraigė vėl pradėjo džiaugtis" klausymas ir aptarimas. Priešmokyklinė "Kiškučių" grupė aptars kūrynėlį "Bjaurusis ančiukas" - žiūrės šį filmuką. ši grupė ruoš draugystės knygą. "Boružėlių" grupė skaitys ir aptars kūrinėlį "Boružė-Liputė". Salėje visų grupių vaikai žiūrės filmukus: "Bjaurusis ančiukas", "Gaidelis ir spalvos" ir kt. "Meškučių" grupės vaikai nagrinės V.Kondroto" kūrinėlį "Lokys ir gaidys". Visose grupėse vyks ryto ratas tema: "Mes draugaujam gražiai". Vyks pokalbiai apie vaikų ir žmonių tarpusavio santykius. Elgesio ir taisyklių prisiminimas grupėse. Papuošti saulutė draugystės spindulėliais. Gerumo pamokėlė "Pradžiuginsiu draugus" - padaryti dovanėlę (kiekviena grupė individualiai). Vaikų bendravimas su lopšelio-darželio administracija, bendruomene. Išleisti lankstinukai tėvams apie patyčias. Salėje popietė "Draugystės ratelis" - visų grupių vaikai, pedagogai, bendruomenė.

Grįžti Viršus