Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

  Savivaldybė: Kretingos r. sav.

  Adresas: J. Pabrėžos g.4

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Norime atkreipti dėmesį į patyčias, kaip neigiamą reiškinį.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Gimnazijos 5-8 klasių mokiniai, Gimnazijos mokinių parlamento atstovai, klasių auklėtojai, gimnazijos kapelionai.

  Veiklų aprašymas:
  AKCIJOS „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ KOVO 24 - 28 DIENOMIS PRIEMONIŲ PLANAS 1. Teminių klasės valandėlių „Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ 5-8 ir 1-2g klasių mokiniams organizavimas. 2. Filmo „Tiltas į Terabitiją“ peržiūra ir bendravimo problemų aptarimas 5-8 klasėse. 3. Informacinio lankstinuko apie patyčias paruošimas mokiniams „Atmintinė mokiniams“. 4. Anketinės mokinių apklausos tamo el. dienyne apie patyčias virtualioje erdvėje gautų rezultatų aptarimas. 5. Individualių konsultacijų mokiniams ir jų tėvams dėl patyčių prevencijos teikimas, patyčių atvejų sprendimas. 6. Gimnazijos mokinių parlamento atstovų akcija 5-8 klasių mokiniams „Patyčioms – NE!“ 7. Akcijos „Šauniausia klasė“ kovo mėnesio rezultatų aptarimas su 5 klasių auklėtojomis. Vyr. socialinė pedagogė Vija Zujevaitė-Srėbalienė 2014-03-18

Grįžti Viršus