Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lopšelis-darželis "Dobilas"

  Įstaigos pavadinimas: Lopšelis-darželis "Dobilas"

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: J. Bielinio g. 16A, Panevėžys

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Planuojamomis veiklomis norime skatinti vaikų draugiškumą, mandagumą.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Lopšelio-darželio "Dobilas" bendruomenė: vaikai tėvai, pedagogai.

  Veiklų aprašymas:
  MANDAGUMO DIENELĖ 2014-03-24 Pokalbio metu išsiaiškins, kodėl reikia būti mandagiems. Prisimins mandagumo abėcėlę. Įtvirtins mandagumo žodžius žaisdami žaidimus „Parduotuvė“, „Einu į svečius...“. Parašys ant kortelių mandagumo žodžius ir pakabins matomoje vietoje. PAGALBOS IR ATJAUTOS DIENELĖ 2014-03-25 Pokalbio metu aptars, kaip galima padėti mažesniems, silpnesniems, taip pat tėveliams, seneliams. Pasigamins „Gerų darbų kalendorių“, kuriame žymės vaikų atliktus gerus darbus darželyje. Tėveliai užrašys savo vaikų atliktus gerus darbus namuose ir įmes į „Gerų darbų dėžutę“. Savaitės pabaigoje apdovanos vaikus, kurie padarė nors vieną gerą darbą. DRAUGIŠKUMO DIENELĖ 2014-03-26 Pokalbio metu išsiaiškins, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl su juo draugauja. Apibūdins draugo išvaizdą bei elgesį. Nupieš geriausio draugo portretą. Bus surengta piešinių paroda „Mano geriausias draugas“. Žais žaidimą „Draugystės ratelis“ – ant popieriaus lapo surašys vaikų vardus ir rodyklėmis parodys, kas su kuo draugauja. „Meno“ teatre žiūrės spektaklį „Paštinukai“, kuris mokys vaikus draugiškumo. GRAŽIŲ ŽODŽIŲ DIENELĖ 2014-03-27 Pokalbio metu išsiaiškins, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti, skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokys sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius. Surašys gražius žodžius ant popieriaus lapų, kūrybiškai papuoš šiuos žodžius. Pasigamins „Gražių žodžių knygą“. MEILĖS DIENELĖ 2014-03-28 Grupėje parengs nuotraukų parodėlę „Mano mylimiausi žmonės“. Nuotraukas parodėlei parinks vaikai kartu su tėveliais. Nupieš širdelę, papuoš ją, užrašys, kam ji skirta. Pakabins širdeles lauke ant medžio (augins meilės medį). Žais žaidimus, kartu su visais lopšelio-darželio vaikais susikabins į „Draugystės ratelį“.

Grįžti Viršus