Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla

  Savivaldybė: Vilniaus m. sav.

  Adresas: Gabijos g.8, LT-06106

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Norime dar kartą išreikšti idėją, jog iš savo prigimties visi žmonės yra ligūs ir turi vienodą teisę į viską. Būtent todėl turime gerbti vieni kitus nepaisant skirtumų ar trūkumų. Sieksime papasakoti ko daugiau apie patyčias, jų pasekmės bei užkirsti joms kelią, nes manome, kad tik draugiškoje aplinkoje galima išauklėti sveiką bendruomenę. Todėl daug dėmesio skirsime mokyklos kolektyvo sutelkimui ir pokalbiams.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Veiksmo savaitėje dalyvaus mokiniai (kiek pradinių klasių, tiek vyresniųjų), jų mokytojai bei žmonės iš išorės (pvz. buvusi mokyklos mokiniai, dabartiniai studentai)

  Veiklų aprašymas:
  1. Paskaita „Kas yra patyčios? Kaip su jais kovoti?“ 5 klasės Į mokyklą bus pakviestas Asociacijos Pagrindinių teisių gynimo ir tyrimų centro atstovas, kuris yra jaunimo reikalų specialistas. Klasės valandelės metu jis praves mokiniams paskaitą apie patyčias. 2. Stendas „Kuriame mokykla be patyčių“ 5-8 klasės Dailės pamokų metu mokiniai sukurs savo teminius piešinius, kurie bus iškabinti mokyklos stende. 3. Piešinių konkursas „Šviesi mokykla“ 1-4 klasės Dailės pamokų metu pradinukai kartu su Mokinių Tarybos atstovais ir mokytojais sukurs teminius piešinius, pabrėžiančius, jog visi esame lygūs, nors ir esame skirtingi. Sukurti piešiniai bus iškabinti pradinės mokyklos stende. 4. Žaidimai, skirti kolektyvo sutelkimui «Team-building» 5-7 klasės Klasės valandelės/etikos pamokos metu vyresnieji mokiniai-kuratoriai (10-12 klasių mokiniai) ne tik pabendraus su savo «mažiukais» (5-7 klasių mokiniais) apie patyčių problemos aktualumą, draugystės ir garbingo elgesio su žmonėmis svarbumą, bet ir praves žaidimus, skirtus kolektyvo sutelkimui. 5. Anketavimas „Patyčios ir smurtas mokykloje“ 5-10 klasės Mokinių Taryba kartu su klasių auklėtojais po trumpo pokalbio apie patyčias, jų padarinius ir jų prevencijos galimybes praves teminį anketavimą. Veliau anketos bus išanalizuotos. 6. Filmukų ir prezentacijų apie patyčias rodymas mokyklos foje TV Savaitės bėgyje bus rodomi trumpi filmukai apie patyčias ir įvairios teminės prezentacijos.

Grįžti Viršus