Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Jurbarko r. sav.

  Adresas: Stoties g. 7, Smalininkai, Jurbarko r.

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  atkreipti dėmesį į patyčių problemą, skatinti draugiškus pozityvius mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  visa mokyklos bendruomenė

  Veiklų aprašymas:
  Eil. Nr. Veikla Laikas Dalyviai Atsakingi asmenys 1. Savaitės be patyčių veiklų pristatymas mokyklos bendruomenei Kovo 24 d. konferencijos metu Visa mokyklos bendruomenė Soc. pedagogė 2. Akcija - „Komplimentų lietus“ Kovo 25 d. Visa mokyklos bendruomenė Soc. pedagogė, mokytojai, klasių seniūnai, mokinių tarybos nariai. 3. Mokinių anketinė apklausa „Patyčios mūsų tarpe“ Kovo 24 -28 d. 1-10 klasių mokiniai Soc. Pedagogė 4. Draugystės knygos kūrimas Kovo 24 -28 d. 0-10 klasių mokiniai Klasių vadovai 5. Filmų apie draugystę, apie patyčių prevenciją peržiūra per tikybos ir etikos pamokas Kovo 24 -28 d. 1-7 klasių mokiniai Etikos, tikybos dalykų mokytojai 6. Klasių valandėlės patyčių tema Kovo 24 -28 d. 0-10 klasių mokiniai Klasių vadovai 7. Draugystės knygos pristatymas Kovo 28d. 0-10 klasių mokiniai Klasių vadovai

Grįžti Viršus