Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Molėtų rajono Alantos gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Molėtų rajono Alantos gimnazija

  Savivaldybė: Molėtų r. sav.

  Adresas: A.Kraujelio 3, Alanta

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Mokyklos bendruomenėje siekti geresnių, pagarbesnių ir tolerantiškų tarpusavio santykių, skatinti aktyvią savanorišką mokinių pagalbą draugams patyčių atvejais.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Visa mokyklos bendruomenė; mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai Visa mokyklos bendruomenė; mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai Visa mokyklos bendruomenė; mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai Visa mokyklos bendruomenė; mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai Visa mokyklos bendruomenė; mokiniai, tėvai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai

  Veiklų aprašymas:
  Pristatomos patyčių situacijos (rengia Ig ir IIg kl.) pradinių klasių ir 5-8 kl. mokiniams, jų aptarimas. Susitikimai su tėvais klasėse, įgyvendinamos Olweus patyčių prevencijos programos tyrimo pristatymas,bendradarbiavimo ir pagalbos būdų patyčių atvejais susitarimas.Klasių valandėlės tolerancijos ir draugiškumo ugdymo tema.

Grįžti Viršus