Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Kretingos r. sav.

  Adresas: Palangos g. 25, Kretinga

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Atkreipti mokinių dėmesį į patyčių problemą, jos mastą, įrodyti, kad tai yra netoleruotinas veiksmas, kad bendrauti ir bendradarbiauti reikia ir galima taikiais, demokratiškais, tolerantiškais būdais ir priemonėmis.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir tėvai

  Veiklų aprašymas:
  Klasių auklėtojai kartu su mokyklos psichologe organizuos filmo "Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk" peržiūrą ir aptarimus. Socialinės pedagogės organizuos Mokyklos spindulėlio apdovanojimų šventę - iš kiekvienos klasės bus išrenkamas draugiškiausias, tolerantiškiausias ir kitomis dorovinėmis savybėmis pasižymintis mokinys ir apdovanojamas renginio metu. Per ilgąsias pertraukas mokinių taryba organizuos praktinius užsiėmimus skirtus mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti. Mokinių taryba kartu su socialinėmis pedagogėmis organizuos viktoriną "Ar žinai savo teises ir pareigas?". Pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis organizuos apsikabinimų rytmečius, paštą "Ačiū, prašau, atsiprašau",balionų fiestą ir pan. Visi mokyklos bendruomenės nariai, pritariantys šiai idėjai, visą savaitę segės mokyklos simbolį - pelėdžiuką.

Grįžti Viršus